3. kolo Ligy Šariš-Zemplín-Abov

Country Slovakia
3. kolo Ligy Šariš-Zemplín-Abov
Shooting Range Humenné - Lackovce Date 10.09.2017 Organizer Phone slovak: +421915990551, english: +421905921228 Športový Combat club JPS Snina - Humenné
Payment Information

Entry Fee: 15 €, Lady: 0 €, Junior: 0 € - registration in SORS, or 20 € (on the spot)

IBAN: SK0211000000002624066584 SWIFT: TATRSKBX

Account owner: SCC JPS Snina - Humenne, Kukorelliho 1499 / 24, 066 01 Humenné, Slovensko

Address payments on account: Tatra banka, a.s, Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovak Republic

In the field "Payment Details" fill in your name


Štartovné: 15 €, Lady: 0 €, Junior: 0 € - registrácia v SORS, alebo 20 € (na mieste)

IBAN: SK0211000000002624066584 SWIFT: TATRSKBX
Vlastník účtu: SCC JPS Snina - Humenne, Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné, Slovensko
Platba na účet: Tatra banka, a.s, Hodžovo námestie 3, P.O. BOX 42, 850 05 Bratislava 55, Slovenská republika

V poli "Informácie o platbe" vyplňte svoje meno  General Information

Prematch 10.09.2017 o 7:15 hod. v deň preteku iba pre organizačný team  -  Mainmatch 10.09.2017  

Po skončení hlavného preteku bude možné streliť všetky stage aj v divizii PCC : (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open a (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard. Záujemcovia sa registrujte do squadov PCCO a PCCS.

Pre Match date : 10.09.2017
Pre Match Time Registration : 07:00
Pre Match Time First Shot : 07:15
Main Match : 10.09.2017
Main Match Time Registration : 08:30
Day registration options at the beginning of Match : 03.04.2017
Time after which you can begin registration on Match : 16:00
Deadline : 10.09.2017
Main Match Time First Shot : 09:00
Main Match Time Awarding Ceremony. : 15:00
Arbitration fee : 100 EUR
Range Master Zachar Bystrík
Ing. Zachar Bystrík
Match Director Adrián Bonk
Match Manager Jana Dudášová
Stats Officer Adrián Bonk
Chief Range Officer Ing. Janette Haviarová
Quarter Master Madej Matúš
Matúš Madej
Medical help Valéria Paukejová
Pre Match (PM)
PM 1 Date: Sunday 10th September 2017 Capacity: 7 Logged: 6
PM 2 Date: Sunday 10th September 2017 Capacity: 7 Logged: 6
PM 3 Date: Sunday 10th September 2017 Capacity: 7 Logged: 6
Capacity of PM
21
Free slots to PM
3
Main Match (MM)
MM 1 Date: Sunday 10th September 2017 Capacity: 10 Logged: 8
MM 2 Date: Sunday 10th September 2017 Capacity: 10 Logged: 8
MM 3 Date: Sunday 10th September 2017 Capacity: 10 Logged: 8
MM 4 Date: Sunday 10th September 2017 Capacity: 10 Logged: 8
MM 5 Date: Sunday 10th September 2017 Capacity: 10 Logged: 8
MM 6 Date: Sunday 10th September 2017 Capacity: 10 Logged: 8
(PCCO) Pistol Caliber Carbine Open Date: Sunday 10th September 2017 Capacity: 10 Logged: 3
(PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard Date: Sunday 10th September 2017 Capacity: 10 Logged: 3
Capacity of MM
80
Free slots to MM
26

Division : Standard | Open | Classic | Revolver | Production |
Level : 1 |
Fiream type : Handgun |
Factor : Major | Minor |
Match Rounds : 119
Category Shooters : Senior Junior Lady Super Senior Regular
Stage
Name Stage:
SZA S 1 - 3.kolo
Stage design:
Adrián Bonk
Type: Medium course of fire
Targets: 10 x IPSC terč --- 4 x IPSC mini popper --- NS....
Maximum rounds to be scored: 24
Max Stage Points: 120
Start Position: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
The gun ready condition: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Time Starts: zvukový signál
Procedure: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Notes: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov.
Name Stage:
SZA S 2 - 3.kolo
Stage design:
Adrián Bonk
Type: Medium course of fire
Targets: 10 x IPSC terč --- 2 x IPSC mini popper 1 plate --- NS....
Maximum rounds to be scored: 23
Max Stage Points: 115
Start Position: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
The gun ready condition: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Time Starts: zvukový signál
Procedure: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Notes: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov.
Name Stage:
SZA S 3 - 3.kolo
Stage design:
Adrián Bonk
Type: Medium course of fire
Targets: 9 x IPSC terč --- 3 x IPSC mini popper --- 1 x plate --- NS....
Maximum rounds to be scored: 22
Max Stage Points: 110
Start Position: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
The gun ready condition: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Time Starts: zvukový signál
Procedure: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Notes: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov.
Name Stage:
SZA S 4 - 3.kolo
Stage design:
Adrián Bonk
Type: Medium course of fire
Targets: 6 x IPSC terč --- 6 x plate --- NS....
Maximum rounds to be scored: 18
Max Stage Points: 90
Start Position: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
The gun ready condition: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Time Starts: zvukový signál
Procedure: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Notes: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov.
Name Stage:
SZA S 5 - 3.kolo
Stage design:
Adrián Bonk
Type: Medium course of fire
Targets: 9 x IPSC terč --- 1 x IPSC mini popper --- 1 x plate --- NS....
Maximum rounds to be scored: 20
Max Stage Points: 100
Start Position: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
The gun ready condition: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Time Starts: zvukový signál
Procedure: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Notes: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov.
Name Stage:
SZA S 6 - 3.kolo
Stage design:
Adrián Bonk
Type: Short course of fire
Targets: 4 x IPSC terč --- 4 x plate --- NS...
Maximum rounds to be scored: 12
Max Stage Points: 60
Start Position: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
The gun ready condition: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Time Starts: zvukový signál
Procedure: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Notes: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov.
Registered shooters in squads
Pre-Match registration shooter PM 1 First shoot: Sunday 10th September 2017 Time: 07:15
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Mindek Martin Slovakia Production Regular Minor strelec 22.08.2017 No
2 Madej Matúš Slovakia Production Regular Minor Strelec 05.04.2017 Yes
3 Brezovský Stanislav Slovakia Production Regular Minor Strelec 07.04.2017 Yes
4 Dudášová Jana Slovakia Production Lady Minor Strelec 11.04.2017 Yes
5 Babjak Marek Slovakia Production Regular Minor Shooter 15.04.2017 Yes
6 Mika Marek Slovakia Production Regular Minor Strelec 22.04.2017 Yes
Pre-Match registration shooter PM 2 First shoot: Sunday 10th September 2017 Time: 07:15
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Haviarova Janette Slovakia Standard Lady Minor RM 02.07.2017 Yes
2 Tóth Andrej Slovakia Open Regular Major Strelec 05.07.2017 Yes
3 Tóthova Silvia Slovakia Standard Lady Minor Strelec 05.07.2017 Yes
4 Fecura Vladimír Slovakia Production Regular Minor RO 11.08.2017 Yes
5 Barna Peter Slovakia Production Regular Minor strelec 25.08.2017 No
6 Zachar Bystrík Slovakia Production Regular Minor 0 09.09.2017 Yes
Pre-Match registration shooter PM 3 First shoot: Sunday 10th September 2017 Time: 07:15
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Golein Martin Slovakia Standard Regular Minor strelec 22.08.2017 No
2 Tišťan Martin Slovakia Production Regular Minor strelec 22.08.2017 No
3 Andrejovský Jaroslav Slovakia Production Regular Minor strelec 18.08.2017 No
4 Stanko Ľubomír Slovakia Standard Regular Minor Strelec 09.07.2017 Yes
5 Stanková Anna Slovakia Production Lady Minor Strelec 09.07.2017 Yes
6 Mindek Martin Slovakia Standard Regular Minor strelec 05.09.2017 No
Main Match registration shooter MM 1 First shoot: Sunday 10th September 2017 Time: 09:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Dobranský Gabriel Slovakia Standard Regular Minor Strelec 16.05.2017 No
2 Glezgo Tomáš Slovakia Production Regular Minor Strelec 07.07.2017 Yes
3 Jakubko Alex Slovakia Production Regular Minor strelec 14.08.2017 Yes
4
5 Borowy Robert Poland Standard Senior Minor strelec 14.08.2017 Yes
6 Babenský Pavol Slovakia Production Regular Minor strelec 15.08.2017 No
7 Stach Branislav Slovakia Standard Regular Minor strelec 30.08.2017 No
8 Firko Tomáš Slovakia Production Regular Minor 09.09.2017 No
Main Match registration shooter MM 2 First shoot: Sunday 10th September 2017 Time: 09:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Bereś Krzysztof Poland Standard Senior Major strelec 13.04.2017 No
2 Tabaszewska Agnieszka Poland Standard Lady Minor strelec 13.04.2017 No
3 Gorka Tadeusz Poland Production Super Senior Minor strelec 18.04.2017 No
4 Jurkowski Marcin Poland Production Regular Minor Shooter 26.04.2017 Yes
5 Jurkowski Adam Poland Production Regular Minor Shooter 26.04.2017 Yes
6 Chochula Milos Slovakia Production Regular Minor strelec 03.09.2017 No
7 Chochula Samuel Slovakia Production Junior Minor strelec 03.09.2017 No
8 Pavlík Ján Slovakia Revolver Regular Major strelec 04.09.2017 No
Main Match registration shooter MM 3 First shoot: Sunday 10th September 2017 Time: 09:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Ivanovič Boris Slovakia Production Regular Minor Strelec 07.04.2017 Yes
2 Kotvan Radovan Slovakia Production Regular Minor strelec 12.07.2017 Yes
3 Šalantay Peter Slovakia Standard Regular Minor strelec 28.08.2017 Yes
4 Harman Dušan Slovakia Standard Regular Minor strelec 01.09.2017 Yes
5 Eliaš Marek Slovakia Standard Regular Minor strelec 03.09.2017 Yes
6 Boroš Jan Slovakia Standard Regular Minor Shooter 04.09.2017 No
7 Jakoubek Radoslav Slovakia Standard Regular Minor strelec 04.09.2017 Yes
8 Čabák Vladimír Slovakia Standard Regular Minor strelec 06.09.2017 Yes
Main Match registration shooter MM 4 First shoot: Sunday 10th September 2017 Time: 09:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Kaliarik Ladislav Slovakia Production Regular Minor Strelec 08.04.2017 No
2 Gaja Boris Slovakia Standard Regular Minor strelec 17.07.2017 Yes
3 Klinčák Ján Slovakia Standard Regular Minor strelec 28.07.2017 Yes
4 Klabník Tomáš Slovakia Standard Regular Minor strelec 29.07.2017 No
5 Pappová Monika Slovakia Standard Lady Minor strelec 31.07.2017 No
6 Bocskorás Benjamín Slovakia Production Regular Minor strelec 31.07.2017 Yes
7 Katin Matúš Slovakia Production Regular Minor strelec 20.08.2017 Yes
8 Šoter Miroslav Slovakia Open Regular Major strelec 22.08.2017 Yes
Main Match registration shooter MM 5 First shoot: Sunday 10th September 2017 Time: 09:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Vilinský Tomáš Slovakia Standard Regular Minor strelec 08.09.2017 No
2 Standard Regular Major strelec 07.09.2017 No
3 Mikula Jozef Slovakia Standard Senior Major Strelec 03.06.2017 No
4 Meždej Radovan Slovakia Production Regular Minor strelec 26.07.2017 Yes
5 Cuper Radovan Slovakia Standard Regular Major strelec 08.08.2017 Yes
6 Čemsák Martin Slovakia Production Regular Minor strelec 10.08.2017 No
7 Bonk Adrián Slovakia Production Regular Minor Strelec 06.09.2017 Yes
8 Kišš Juraj Slovakia Standard Regular Minor strelec 08.09.2017 No
Main Match registration shooter MM 6 First shoot: Sunday 10th September 2017 Time: 09:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Mesároš Michal Slovakia Production Regular Minor strelec 06.04.2017 Yes
2 Reznicek Maros Slovakia Standard Regular Minor strelec 25.08.2017 Yes
3 Hajči Tibor Slovakia Standard Regular Minor strelec 04.09.2017 Yes
4 Hriň František Slovakia Production Regular Minor strelec 04.09.2017 No
5 Likavec Matko Slovakia Standard Regular Minor strelec 05.09.2017 Yes
6 Kolcun Emil Slovakia Standard Regular Minor strelec 06.09.2017 No
7 Fedorčák Ľubomír Slovakia Production Regular Minor strelec 06.09.2017 No
8 Chlebovcova Zuzana Slovakia Production Lady Minor strelec 09.09.2017 Yes
Main Match registration shooter Wating Squad First shoot: Sunday 10th September 2017 Time: 09:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
Not registered any shooter
Main Match registration shooter (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open First shoot: Sunday 10th September 2017 Time: 14:30
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Meždej Radovan Slovakia Standard Regular Minor strelec 26.07.2017 Yes
2 Šalantay Peter Slovakia Open Regular Minor strelec 28.08.2017 Yes
3 Eliaš Marek Slovakia Open Regular Minor strelec 07.09.2017 Yes
Main Match registration shooter (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard First shoot: Sunday 10th September 2017 Time: 14:30
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Bonk Adrián Slovakia Standard Regular Minor Strelec 05.04.2017 Yes
2 Madej Matúš Slovakia Standard Regular Minor Strelec 09.04.2017 Yes
3 Likavec Matko Slovakia Open Regular Minor strelec 05.09.2017 Yes
Stat List: 3. kolo Ligy Šariš-Zemplín-Abov
RegionSlovakiaPoland
Count6426
DivisionProductionStandardOpenRevolver
Count3533211
CategoryRegularLadySeniorSuper SeniorJunior
Count5872311
SquadCount
PM 16
PM 26
PM 36
MM 18
MM 28
MM 38
MM 48
MM 58
MM 68
Wating Squad0
(PCCO) Pistol Caliber Carbine Open3
(PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard3
Premach Sum18
Main Match Sum54
Summary72
# ID shooter Last name and First name State Division Category Factor Squad Starting Payment Date payment
1 1771 Andrejovský Jaroslav SVK Production Regular Minor PM 3 no confirmed No
2 1539 Babenský Pavol SVK Production Regular Minor MM 1 no confirmed No
3 1754 Babjak Marek SVK Production Regular Minor PM 1 confirmed Yes
4 5 Barna Peter SVK Production Regular Minor PM 2 no confirmed No
5 0 Bereś Krzysztof POL Standard Senior Major MM 2 no confirmed No
6 0 Bocskorás Benjamín SVK Production Regular Minor MM 4 confirmed Yes
7 1022 Bonk Adrián SVK Production Regular Minor MM 5 confirmed Yes
8 1022 Bonk Adrián SVK Standard Regular Minor (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard confirmed Yes
9 1769 Boris Ivanovič SVK Production Regular Minor MM 3 confirmed Yes
10 0 Boroš Jan SVK Standard Regular Minor MM 3 no confirmed No
11 0 Borowy Robert POL Standard Senior Minor MM 1 confirmed Yes
12 1557 Brezovský Stanislav SVK Production Regular Minor PM 1 confirmed Yes
13 1425 Bystrík Zachar SVK Production Regular Minor PM 2 confirmed Yes
14 1508 Čemsák Martin SVK Production Regular Minor MM 5 no confirmed No
15 0 Chochula Milos SVK Production Regular Minor MM 2 no confirmed No
16 0 Chochula Samuel SVK Production Junior Minor MM 2 no confirmed No
17 0 Cuper Radovan SVK Standard Regular Major MM 5 confirmed Yes
18 1291 Dobranský Gabriel SVK Standard Regular Minor MM 1 no confirmed No
19 107 Dušan Harman SVK Standard Regular Minor MM 3 confirmed Yes
20 0 Eliaš Marek SVK Open Regular Minor (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open confirmed Yes
21 0 Eliaš Marek SVK Standard Regular Minor MM 3 confirmed Yes
22 0 Emil Kolcun SVK Standard Regular Minor MM 6 no confirmed No
23 1056 Fecura Vladimír SVK Production Regular Minor PM 2 confirmed Yes
24 0 Firko Tomáš SVK Production Regular Minor MM 1 no confirmed No
25 0 Gaja Boris SVK Standard Regular Minor MM 4 confirmed Yes
26 1372 Glezgo Tomáš SVK Production Regular Minor MM 1 confirmed Yes
27 1068 Golein Martin SVK Standard Regular Minor PM 3 no confirmed No
28 0 Gorka Tadeusz POL Production Super Senior Minor MM 2 no confirmed No
29 0 Hajči Tibor SVK Standard Regular Minor MM 6 confirmed Yes
30 1492 Hriň František SVK Production Regular Minor MM 6 no confirmed No
31 1097 Jakoubek Radoslav SVK Standard Regular Minor MM 3 confirmed Yes
32 1523 Jakubko Alex SVK Production Regular Minor MM 1 confirmed Yes
33 1711 Jana Dudášová SVK Production Lady Minor PM 1 confirmed Yes
34 1532 Janette Haviarova SVK Standard Lady Minor PM 2 confirmed Yes
35 1110 Juraj Kišš SVK Standard Regular Minor MM 5 no confirmed No
36 0 Jurišta Jozef SVK Standard Senior Minor MM 1 no confirmed No
37 0 Jurkowski Adam POL Production Regular Minor MM 2 confirmed Yes
38 0 Jurkowski Marcin POL Production Regular Minor MM 2 confirmed Yes
39 0 Kaliarik Ladislav SVK Production Regular Minor MM 4 no confirmed No
40 0 Katin Matúš SVK Production Regular Minor MM 4 confirmed Yes
41 0 Klabník Tomáš SVK Standard Regular Minor MM 4 no confirmed No
42 42 Klinčák Ján SVK Standard Regular Minor MM 4 confirmed Yes
43 1772 Kotvan Radovan SVK Production Regular Minor MM 3 confirmed Yes
44 0 Likavec Matko SVK Standard Regular Minor MM 6 confirmed Yes
45 0 Likavec Matko SVK Open Regular Minor (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard confirmed Yes
46 0 Ľubomír Fedorčák SVK Production Regular Minor MM 6 no confirmed No
47 1750 Madej Matúš SVK Production Regular Minor PM 1 confirmed Yes
48 1750 Madej Matúš SVK Standard Regular Minor (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard confirmed Yes
49 0 Maros Reznicek SVK Standard Regular Minor MM 6 confirmed Yes
50 1493 Meždej Radovan SVK Production Regular Minor MM 5 confirmed Yes
51 1493 Meždej Radovan SVK Standard Regular Minor (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open confirmed Yes
52 0 Michal Mesaros SVK Production Regular Minor MM 6 confirmed Yes
53 1150 Mika Marek SVK Production Regular Minor PM 1 confirmed Yes
54 0 Mikula Jozef SVK Standard Senior Major MM 5 no confirmed No
55 Milton de Oliveira Neto Standard Regular Major MM 5 no confirmed No
56 1762 Mindek Martin SVK Production Regular Minor PM 1 no confirmed No
57 1762 Mindek Martin SVK Standard Regular Minor PM 3 no confirmed No
58 0 Pappová Monika SVK Standard Lady Minor MM 4 no confirmed No
59 0 Pavlík Ján SVK Revolver Regular Major MM 2 no confirmed No
60 46 Šalantay Peter SVK Standard Regular Minor MM 3 confirmed Yes
61 46 Šalantay Peter SVK Open Regular Minor (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open confirmed Yes
62 0 Šoter Miroslav SVK Open Regular Major MM 4 confirmed Yes
63 0 Stach Branislav SVK Standard Regular Minor MM 1 no confirmed No
64 1635 Stanko Ľubomír SVK Standard Regular Minor PM 3 confirmed Yes
65 1636 Stanková Anna SVK Production Lady Minor PM 3 confirmed Yes
66 0 Tabaszewska Agnieszka POL Standard Lady Minor MM 2 no confirmed No
67 1746 Tišťan Martin SVK Production Regular Minor PM 3 no confirmed No
68 0 Tomáš Vilinský SVK Standard Regular Minor MM 5 no confirmed No
69 1474 Tóth Andrej SVK Open Regular Major PM 2 confirmed Yes
70 1475 Tóthova Silvia SVK Standard Lady Minor PM 2 confirmed Yes
71 0 Vladimír Čabák SVK Standard Regular Minor MM 3 confirmed Yes
72 0 Zuzana Chlebovcova SVK Production Lady Minor MM 6 confirmed Yes
Final Result Stage: PDF
Final Result Overal: PDF

f t g m

SADSSADS
Urxova 4
080 05 Prešov
© Copyright | SADS.

Manažment SADS

ONLINE

We have 88 guests and no members online