1. kolo Ligy Šariš-Zemplín-Abov 2018

Krajina Slovakia facebook share ANO
 1. kolo Ligy Šariš-Zemplín-Abov 2018
Strelnica strelnica Krčava Dátum 13.05.2018 Organizátor Telefónne číslo +421915990551 Športový Combat club JPS Snina - Humenné
Informácie o platbe

Štartovné: 15 €, Lady: 0 €, Junior: 0 € (účet alebo hotovosť) - registrácia v SORS, alebo 20 € (na mieste bez registrácie)

IBAN: SK0211000000002624066584 SWIFT: TATRSKBX
Vlastník účtu: SCC JPS Snina - Humenne, Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné, Slovensko
Platba na účet: Tatra banka, a.s, Hodžovo námestie 3, P.O. BOX 42, 850 05 Bratislava 55, Slovenská republika

V poli "Informácie o platbe" vyplňte svoje meno  


Entry Fee:
 15 €, Lady: 0 €, Junior: 0 € - registration in SORS,  or 20 € (on the spot -  for unregistered)

IBAN: SK0211000000002624066584 SWIFT: TATRSKBX

Account owner: SCC JPS Snina - Humenne, Kukorelliho 1499 / 24, 066 01 Humenné, Slovensko

Address payments on account: Tatra banka, a.s, Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovak Republic

In the field "Payment Details" fill in your name

V čase verifikácií výsledkov bude možné stage streliť aj v divízii PCC.

Základné informácie
Prematch 13.05.2018 o 8:00 hod. v deň preteku iba pre organizačný team a RO  -  Mainmatch 13.05.2018 o 10:00 hod.  

 ... v tombole Vás čaká 2 x voucher na L3 pretek REBELS TROPHY, ktoré nám venoval náš partner Rebels n.o. - http://rebelszone.com ... ďakujeme
Dátum konania Pre Match : 13.05.2018
Čas registrácie strelcov na Pre Match : 07:30
Čas zahájenia Pre Match : 08:00
Dátum konania Main Match : 13.05.2018
Čas zahájenia Main Match : 10:00
Čas registrácie strelcov na Main Match : 09:30
Spustenie registrácie na pretek : 10.04.2018
Čas od ktorého je možné započať registráciu na pretek : 21:00
Ukončenie registrácie na pretek do: : 13.05.2018
Vyhlásenie výsledkov : 16:00
Arbitrážny poplatok : 100 EUR
RM (Hlavný rozhodca) Zachar Bystrík
Manažér preteku Bonk Adrián
SO (Štatista) Brezovský Stanislav
Barnová Silvia
CRO (Rozhodca pre časť preteku) Brezovský Stanislav
Lekárska pomoc Madej Matúš
Pre Match (PM)
1 PM - pre RO Dátum: nedeľa 13. máj 2018 Kapacita: 8 Prihlásených: 8
2 PM - pre RO Dátum: nedeľa 13. máj 2018 Kapacita: 8 Prihlásených: 8
Kapacita na PM
16
Voľné miesta na PM
0
Main Match (MM)
1 MM Dátum: nedeľa 13. máj 2018 Kapacita: 7 Prihlásených: 6
2 MM Dátum: nedeľa 13. máj 2018 Kapacita: 7 Prihlásených: 7
3 MM Dátum: nedeľa 13. máj 2018 Kapacita: 7 Prihlásených: 7
4 MM Dátum: nedeľa 13. máj 2018 Kapacita: 7 Prihlásených: 7
5 MM Dátum: nedeľa 13. máj 2018 Kapacita: 7 Prihlásených: 7
Kapacita na MM
35
Voľné miesta na MM
1

Divízia : Standard | Open | Classic | Revolver | Production | Pistol Caliber Carbine Open | Pistol Caliber Carbine Standard |
Level : 1 |
Typ strelnej zbrane : Pištoľ |
Faktor : Major | Minor |
Počet rán : 102
Strelecká kategória : Senior Junior Lady Super Senior Regular
Stage
Názov Stage:
stage 1 - 1. kolo SZA 2018
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 7 IPSC paper targets --- 2 IPSC classic popper
Počet hodnotených rán: 16
Maximálny počet bodov: 80
Štartová pozícia: Kdekoľvek vo vyznačenom priestore, v uvoľnenom postoji, tvárou do streleckej situácie.
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá
Štartovný signál: zvukový signál / posledná rana
Procedúra: po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru. IPSC terče dvoma ranami, kovové do spadnutia. Ľavý popper spúšťa kývačku. Bezpečnostné uhly 90 stupňov vľavo a vpravo, výška valu.
Názov Stage:
stage 2 - 1. kolo SZA 2018
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 8 IPSC paper targets --- 1 IPSC classic popper - 2 IPSC metal plates - 4 No shoots
Počet hodnotených rán: 19
Maximálny počet bodov: 95
Štartová pozícia: celými chodidlami na spúšťacom zariadení, v uvoľnenom postoji, tvárou do streleckej situácie.
Stav pripravenosti zbrane: zbraň na stole na značke, nabitá, komora prázdna
Štartovný signál: zvukový signál / posledná rana
Procedúra: po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru. IPSC terče dvoma ranami, kovové do spadnutia. Po opustení spúšťacieho zariadenia sa spustí výkyvka. Popper spúšťa kývačku s dvoma kovovými gongami. Bezpečnostné uhly 90 stupňov vľavo a vpravo, výška valu.
Názov Stage:
stage 3 - 1. kolo SZA 2018
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Počet hodnotených rán: 14
Maximálny počet bodov: 70
Štartová pozícia: Kdekoľvek vo vyznačenom priestore, v uvoľnenom postoji, tvárou do streleckej situácie.
Stav pripravenosti zbrane: zbraň prázdna na sude vľavo alebo vpravo, zásobníky ktoré chce strelec použiť musia byť na druhom sude
Štartovný signál: zvukový signál / posledná rana
Procedúra: po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru. IPSC terče dvoma ranami, kovové do spadnutia. Ľavý popper spúšťa ľavú kývačku, pravý popper pravú + dvojkyvku. Bezpečnostné uhly 90 stupňov vľavo a vpravo, výška valu.
Názov Stage:
stage 4 - 1. kolo SZA 2018
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 7 IPSC paper targets --- 6 IPSC classic popper - 1 IPSC metal plates - 2 IPSC No shoots
Počet hodnotených rán: 21
Maximálny počet bodov: 105
Štartová pozícia: Kdekoľvek vo vyznačenom priestore, v uvoľnenom postoji, tvárou do streleckej situácie.
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá
Štartovný signál: zvukový signál / posledná rana
Procedúra: po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru. IPSC terče dvoma ranami, kovové do spadnutia. Bezpečnostné uhly 90 stupňov vľavo a vpravo, výška valu.
Názov Stage:
stage 5 - 1. kolo SZA 2018
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Dlhá strelecká situácia
Terče: 11 IPSC paper targets --- 10 IPSC metal plates
Počet hodnotených rán: 32
Maximálny počet bodov: 160
Štartová pozícia: Kdekoľvek vo vyznačenom priestore, v uvoľnenom postoji, tvárou do streleckej situácie.
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá
Štartovný signál: zvukový signál / posledná rana
Procedúra: po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru. IPSC terče dvoma ranami, kovové do spadnutia. Bezpečnostné uhly 90 stupňov vľavo a vpravo, výška valu.
Prihlásenie strelcov do squadov
Registrácia strelcov na Pre-Match 1 PM - pre RO Prvý výstrel: nedeľa 13. máj 2018 Čas: 08:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Zachar Bystrík Slovakia Production Regular Minor MD 10.04.2018 Áno
2 Katin Matúš Slovakia Production Regular Minor RO 10.04.2018 Áno
3 Barna Peter Slovakia Production Regular Minor RO 10.04.2018 Áno
4 Mesároš Michal Slovakia Production Regular Minor RO 10.04.2018 Áno
5 Babjak Marek Slovakia Production Regular Minor RO 04.05.2018 Áno
6 Dudášová Jana Slovakia Standard Lady Minor RO 06.05.2018 Áno
7 Dupaj Ján Slovakia Standard Regular Minor RO 09.05.2018 Áno
8 Bonk Branislav Slovakia Standard Regular Minor RO 09.05.2018 Áno
Registrácia strelcov na Pre-Match 2 PM - pre RO Prvý výstrel: nedeľa 13. máj 2018 Čas: 08:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Madej Matúš Slovakia Production Regular Minor RO 11.04.2018 Áno
2 Brezovský Stanislav Slovakia Production Regular Minor CRO 12.04.2018 Áno
3 Bonk Adrián Slovakia Production Regular Minor RO, SO 17.04.2018 Áno
4 Ivanovič Boris Slovakia Production Regular Minor SO 23.04.2018 Áno
5 Harman Dušan Slovakia Standard Regular Minor Helper 23.04.2018 Áno
6 Mika Marek Slovakia Production Regular Minor RO 26.04.2018 Áno
7 Jakoubek Radoslav Slovakia Standard Regular Minor Helper 09.05.2018 Áno
8 Kislík Jozef Slovakia Production Regular Minor Shooter 09.05.2018 Áno
Registrácia strelcov na Main Match 1 MM Prvý výstrel: nedeľa 13. máj 2018 Čas: 10:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Klabník Tomáš Slovakia Standard Regular Minor Shooter 28.04.2018 Nie
2 Boroš Jan Slovakia Standard Regular Minor Shooter 02.05.2018 Nie
3 Glezgo Tomáš Slovakia Production Regular Minor Shooter 03.05.2018 Nie
4
5 Gebrjan Roman Slovakia Standard Regular Minor Shooter 04.05.2018 Nie
6 Čajka Ján Slovakia Standard Senior Major Shooter 05.05.2018 Nie
Registrácia strelcov na Main Match 2 MM Prvý výstrel: nedeľa 13. máj 2018 Čas: 10:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Lévay Kamil Slovakia Production Regular Minor Shooter 10.04.2018 Nie
2 Klinčák Ján Slovakia Standard Regular Minor Shooter 10.04.2018 Nie
3 Borodayev Denis Slovakia Standard Regular Minor Shooter 10.04.2018 Nie
4 Pallér Zoltán Slovakia Production Regular Minor Shooter 11.04.2018 Nie
5 Gaja Boris Slovakia Standard Regular Minor Shooter 11.04.2018 Nie
6 Standard Regular Minor Shooter 11.04.2018 Nie
7 Gallik Emil Slovakia Standard Senior Minor Shooter 11.04.2018 Nie
Registrácia strelcov na Main Match 3 MM Prvý výstrel: nedeľa 13. máj 2018 Čas: 10:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Borowy Robert Poland Production Senior Minor Shooter 12.04.2018 Nie
2 Zebegney Laco Slovakia Standard Regular Minor Shooter 13.04.2018 Nie
3 Oravec Miroslav Slovakia Standard Regular Minor Shooter 19.04.2018 Nie
4 Nagy Ladislav Slovakia Standard Senior Minor Shooter 20.04.2018 Nie
5 Stanková Anna Slovakia Production Lady Minor Shooter 22.04.2018 Nie
6 Stanko Ľubomír Slovakia Standard Regular Minor Shooter 22.04.2018 Nie
7 Šalantay Peter Slovakia Standard Regular Minor Shooter 02.05.2018 Áno
Registrácia strelcov na Main Match 4 MM Prvý výstrel: nedeľa 13. máj 2018 Čas: 10:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Jurišta Jozef Slovakia Standard Senior Minor Shooter 13.04.2018 Nie
2 Stach Branislav Slovakia Standard Regular Minor Shooter 15.04.2018 Nie
3 Dobranský Gabriel Slovakia Standard Regular Minor Shooter 24.04.2018 Nie
4 Cuper Radovan Slovakia Standard Regular Major Shooter 24.04.2018 Nie
5 Soročina Marek Slovakia Standard Regular Minor Shooter 24.04.2018 Nie
6 Hamadej Vladimír Slovakia Standard Regular Minor Shooter 01.05.2018 Nie
7 Goga Marián Slovakia Production Regular Minor 0 12.05.2018 Nie
Registrácia strelcov na Main Match 5 MM Prvý výstrel: nedeľa 13. máj 2018 Čas: 10:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Majický Matúš Slovakia Production Regular Minor 0 09.05.2018 Nie
2 Tóth Andrej Slovakia Open Regular Major 09.05.2018 Nie
3 Tóthova Silvia Slovakia Standard Lady Minor 09.05.2018 Nie
4 Meždej Radovan Slovakia Production Regular Minor 0 10.05.2018 Nie
5 Štoka Milan Slovakia Standard Regular Minor strelec 11.05.2018 Nie
6 Pavlis Vladimír Slovakia Standard Senior Minor Strelec 11.05.2018 Nie
7 Čemsák Martin Slovakia Production Regular Minor 12.05.2018 Nie
Stat List: 1. kolo Ligy Šariš-Zemplín-Abov 2018
KrajinaSlovakiaPoland
Spolu4721
DivíziaProductionStandardOpen
Spolu202811
KategóriaRegularLadySenior
Spolu39326
SquadSpolu
1 PM - pre RO8
2 PM - pre RO8
1 MM6
2 MM7
3 MM7
4 MM7
5 MM7
Prematch Sum16
Main Match Sum34
Summary50
# ID Priezvisko a meno Štát Divízia Kategória Faktor Squad Starting Platba Dätum úhrady
1 5 Barna Peter SVK Production Regular Minor 1 PM - pre RO potvrdené Áno
2 1022 Bonk Adrián SVK Production Regular Minor 2 PM - pre RO potvrdené Áno
3 1769 Boris Ivanovič SVK Production Regular Minor 2 PM - pre RO potvrdené Áno
4 0 Borodayev Denis SVK Standard Regular Minor 2 MM nepotvrdené Nie
5 0 Boroš Jan SVK Standard Regular Minor 1 MM nepotvrdené Nie
6 0 Borowy Robert POL Production Senior Minor 3 MM nepotvrdené Nie
7 1712 Branislav Bonk SVK Standard Regular Minor 1 PM - pre RO potvrdené Áno
8 1557 Brezovský Stanislav SVK Production Regular Minor 2 PM - pre RO potvrdené Áno
9 306 Čajka Ján SVK Standard Senior Major 1 MM nepotvrdené Nie
10 1508 Čemsák Martin SVK Production Regular Minor 5 MM nepotvrdené Nie
11 0 Cuper Radovan SVK Standard Regular Major 4 MM nepotvrdené Nie
12 1291 Dobranský Gabriel SVK Standard Regular Minor 4 MM nepotvrdené Nie
13 1711 Dudášová Jana SVK Standard Lady Minor 1 PM - pre RO potvrdené Áno
14 107 Dušan Harman SVK Standard Regular Minor 2 PM - pre RO potvrdené Áno
15 0 Gaja Boris SVK Standard Regular Minor 2 MM nepotvrdené Nie
16 0 Gallik Emil SVK Standard Senior Minor 2 MM nepotvrdené Nie
17 0 Gebrjan Roman SVK Standard Regular Minor 1 MM nepotvrdené Nie
18 1372 Glezgo Tomáš SVK Production Regular Minor 1 MM nepotvrdené Nie
19 0 Hamadej Vladimír SVK Standard Regular Minor 4 MM nepotvrdené Nie
20 0 Ján Dupaj SVK Standard Regular Minor 1 PM - pre RO potvrdené Áno
21 0 Jurišta Jozef SVK Standard Senior Minor 4 MM nepotvrdené Nie
22 0 Kamil Lévay SVK Production Regular Minor 2 MM nepotvrdené Nie
23 0 Kislík Jozef SVK Production Regular Minor 2 PM - pre RO potvrdené Áno
24 42 Klinčák Ján SVK Standard Regular Minor 2 MM nepotvrdené Nie
25 0 Libor Gduľa SVK Production Regular Minor 1 MM nepotvrdené Nie
26 1754 Marek Babjak SVK Production Regular Minor 1 PM - pre RO potvrdené Áno
27 1150 Marek Mika SVK Production Regular Minor 2 PM - pre RO potvrdené Áno
28 1304 Marián Goga SVK Production Regular Minor 4 MM nepotvrdené Nie
29 0 Matúš Katin SVK Production Regular Minor 1 PM - pre RO potvrdené Áno
30 1750 Matúš Madej SVK Production Regular Minor 2 PM - pre RO potvrdené Áno
31 0 Matúš Majický SVK Production Regular Minor 5 MM nepotvrdené Nie
32 0 Mesároš Michal SVK Production Regular Minor 1 PM - pre RO potvrdené Áno
33 Milton de Oliveira Neto Standard Regular Minor 2 MM nepotvrdené Nie
34 0 Nagy Ladislav SVK Standard Senior Minor 3 MM nepotvrdené Nie
35 0 Oravec Miroslav SVK Standard Regular Minor 3 MM nepotvrdené Nie
36 23 Pallér Zoltán SVK Production Regular Minor 2 MM nepotvrdené Nie
37 0 Pavlis Vladimír SVK Standard Senior Minor 5 MM nepotvrdené Nie
38 1097 Radoslav Jakoubek SVK Standard Regular Minor 2 PM - pre RO potvrdené Áno
39 1493 Radovan Meždej SVK Production Regular Minor 5 MM nepotvrdené Nie
40 46 Šalantay Peter SVK Standard Regular Minor 3 MM potvrdené Áno
41 1309 Soročina Marek SVK Standard Regular Minor 4 MM nepotvrdené Nie
42 0 Stach Branislav SVK Standard Regular Minor 4 MM nepotvrdené Nie
43 1635 Stanko Ľubomír SVK Standard Regular Minor 3 MM nepotvrdené Nie
44 1636 Stanková Anna SVK Production Lady Minor 3 MM nepotvrdené Nie
45 0 Štoka Milan SVK Standard Regular Minor 5 MM nepotvrdené Nie
46 0 Tomáš Klabník SVK Standard Regular Minor 1 MM nepotvrdené Nie
47 1559 Tóth Andrej SVK Open Regular Major 5 MM nepotvrdené Nie
48 1475 Tóthova Silvia SVK Standard Lady Minor 5 MM nepotvrdené Nie
49 1425 Zachar Bystrík SVK Production Regular Minor 1 PM - pre RO potvrdené Áno
50 0 Zebegney Laco SVK Standard Regular Minor 3 MM nepotvrdené Nie
Finálne výsledky Stage (súbor): PDF
Celkové finálne výsledky (súbor): PDF

V tejto časti neboli organizátorom preteku zadané žiadne informáce.


SADSSADS
Urxova 4
080 05 Prešov
© Copyright | SADS.

Manažment SADS

ONLINE

Práve tu je 347 návštevníkov a žiadni členovia on-line