3. kolo Ligy Šariš-Zemplín-Abov

Krajina Slovakia facebook share ANO
3. kolo Ligy Šariš-Zemplín-Abov
Strelnica Humenné - Lackovce Dátum 10.09.2017 Organizátor Telefónne číslo slovak: +421915990551, english: +421905921228 Športový Combat club JPS Snina - Humenné
Informácie o platbe

Entry Fee: 15 €, Lady: 0 €, Junior: 0 € - registration in SORS, or 20 € (on the spot)

IBAN: SK0211000000002624066584 SWIFT: TATRSKBX

Account owner: SCC JPS Snina - Humenne, Kukorelliho 1499 / 24, 066 01 Humenné, Slovensko

Address payments on account: Tatra banka, a.s, Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovak Republic

In the field "Payment Details" fill in your name


Štartovné: 15 €, Lady: 0 €, Junior: 0 € - registrácia v SORS, alebo 20 € (na mieste)

IBAN: SK0211000000002624066584 SWIFT: TATRSKBX
Vlastník účtu: SCC JPS Snina - Humenne, Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné, Slovensko
Platba na účet: Tatra banka, a.s, Hodžovo námestie 3, P.O. BOX 42, 850 05 Bratislava 55, Slovenská republika

V poli "Informácie o platbe" vyplňte svoje meno  Základné informácie

Prematch 10.09.2017 o 7:15 hod. v deň preteku iba pre organizačný team  -  Mainmatch 10.09.2017  

Po skončení hlavného preteku bude možné streliť všetky stage aj v divizii PCC : (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open a (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard. Záujemcovia sa registrujte do squadov PCCO a PCCS.

Dátum konania Pre Match : 10.09.2017
Čas registrácie strelcov na Pre Match : 07:00
Čas zahájenia Pre Match : 07:15
Dátum konania Main Match : 10.09.2017
Čas zahájenia Main Match : 09:00
Čas registrácie strelcov na Main Match : 08:30
Spustenie registrácie na pretek : 03.04.2017
Čas od ktorého je možné započať registráciu na pretek : 16:00
Ukončenie registrácie na pretek do: : 10.09.2017
Vyhlásenie výsledkov : 15:00
Arbitrážny poplatok : 100 EUR
RM (Hlavný rozhodca) Zachar Bystrík
Ing. Zachar Bystrík
MD (Riaditeľ preteku) Adrián Bonk
Manažér preteku Jana Dudášová
SO (Štatista) Adrián Bonk
CRO (Rozhodca pre časť preteku) Ing. Janette Haviarová
QM (Technická podpora) Madej Matúš
Matúš Madej
Lekárska pomoc Valéria Paukejová
Pre Match (PM)
PM 1 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 7 Prihlásených: 6
PM 2 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 7 Prihlásených: 6
PM 3 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 7 Prihlásených: 6
Kapacita na PM
21
Voľné miesta na PM
3
Main Match (MM)
MM 1 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 8
MM 2 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 8
MM 3 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 8
MM 4 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 8
MM 5 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 8
MM 6 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 8
(PCCO) Pistol Caliber Carbine Open Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 3
(PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 3
Kapacita na MM
80
Voľné miesta na MM
26

Divízia : Standard | Open | Classic | Revolver | Production |
Level : 1 |
Typ strelnej zbrane : Pištoľ |
Faktor : Major | Minor |
Počet rán : 119
Strelecká kategória : Senior Junior Lady Super Senior Regular
Stage
Názov Stage:
SZA S 1 - 3.kolo
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 10 x IPSC terč --- 4 x IPSC mini popper --- NS....
Počet hodnotených rán: 24
Maximálny počet bodov: 120
Štartová pozícia: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Štartovný signál: zvukový signál
Procedúra: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Poznámky: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov.
Názov Stage:
SZA S 2 - 3.kolo
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 10 x IPSC terč --- 2 x IPSC mini popper 1 plate --- NS....
Počet hodnotených rán: 23
Maximálny počet bodov: 115
Štartová pozícia: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Štartovný signál: zvukový signál
Procedúra: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Poznámky: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov.
Názov Stage:
SZA S 3 - 3.kolo
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 9 x IPSC terč --- 3 x IPSC mini popper --- 1 x plate --- NS....
Počet hodnotených rán: 22
Maximálny počet bodov: 110
Štartová pozícia: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Štartovný signál: zvukový signál
Procedúra: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Poznámky: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov.
Názov Stage:
SZA S 4 - 3.kolo
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 6 x IPSC terč --- 6 x plate --- NS....
Počet hodnotených rán: 18
Maximálny počet bodov: 90
Štartová pozícia: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Štartovný signál: zvukový signál
Procedúra: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Poznámky: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov.
Názov Stage:
SZA S 5 - 3.kolo
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 9 x IPSC terč --- 1 x IPSC mini popper --- 1 x plate --- NS....
Počet hodnotených rán: 20
Maximálny počet bodov: 100
Štartová pozícia: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Štartovný signál: zvukový signál
Procedúra: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Poznámky: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov.
Názov Stage:
SZA S 6 - 3.kolo
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Krátka strelecká situácia
Terče: 4 x IPSC terč --- 4 x plate --- NS...
Počet hodnotených rán: 12
Maximálny počet bodov: 60
Štartová pozícia: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Štartovný signál: zvukový signál
Procedúra: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Poznámky: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov.
Prihlásenie strelcov do squadov
Registrácia strelcov na Pre-Match PM 1 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 07:15
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Mindek Martin Slovakia Production Regular Minor strelec 22.08.2017 Nie
2 Madej Matúš Slovakia Production Regular Minor Strelec 05.04.2017 Áno
3 Brezovský Stanislav Slovakia Production Regular Minor Strelec 07.04.2017 Áno
4 Dudášová Jana Slovakia Production Lady Minor Strelec 11.04.2017 Áno
5 Babjak Marek Slovakia Production Regular Minor Shooter 15.04.2017 Áno
6 Mika Marek Slovakia Production Regular Minor Strelec 22.04.2017 Áno
Registrácia strelcov na Pre-Match PM 2 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 07:15
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Haviarova Janette Slovakia Standard Lady Minor RM 02.07.2017 Áno
2 Tóth Andrej Slovakia Open Regular Major Strelec 05.07.2017 Áno
3 Tóthova Silvia Slovakia Standard Lady Minor Strelec 05.07.2017 Áno
4 Fecura Vladimír Slovakia Production Regular Minor RO 11.08.2017 Áno
5 Barna Peter Slovakia Production Regular Minor strelec 25.08.2017 Nie
6 Zachar Bystrík Slovakia Production Regular Minor 0 09.09.2017 Áno
Registrácia strelcov na Pre-Match PM 3 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 07:15
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Golein Martin Slovakia Standard Regular Minor strelec 22.08.2017 Nie
2 Tišťan Martin Slovakia Production Regular Minor strelec 22.08.2017 Nie
3 Andrejovský Jaroslav Slovakia Production Regular Minor strelec 18.08.2017 Nie
4 Stanko Ľubomír Slovakia Standard Regular Minor Strelec 09.07.2017 Áno
5 Stanková Anna Slovakia Production Lady Minor Strelec 09.07.2017 Áno
6 Mindek Martin Slovakia Standard Regular Minor strelec 05.09.2017 Nie
Registrácia strelcov na Main Match MM 1 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Dobranský Gabriel Slovakia Standard Regular Minor Strelec 16.05.2017 Nie
2 Glezgo Tomáš Slovakia Production Regular Minor Strelec 07.07.2017 Áno
3 Jakubko Alex Slovakia Production Regular Minor strelec 14.08.2017 Áno
4
5 Borowy Robert Poland Standard Senior Minor strelec 14.08.2017 Áno
6 Babenský Pavol Slovakia Production Regular Minor strelec 15.08.2017 Nie
7 Stach Branislav Slovakia Standard Regular Minor strelec 30.08.2017 Nie
8 Firko Tomáš Slovakia Production Regular Minor 09.09.2017 Nie
Registrácia strelcov na Main Match MM 2 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Bereś Krzysztof Poland Standard Senior Major strelec 13.04.2017 Nie
2 Tabaszewska Agnieszka Poland Standard Lady Minor strelec 13.04.2017 Nie
3 Gorka Tadeusz Poland Production Super Senior Minor strelec 18.04.2017 Nie
4 Jurkowski Marcin Poland Production Regular Minor Shooter 26.04.2017 Áno
5 Jurkowski Adam Poland Production Regular Minor Shooter 26.04.2017 Áno
6 Chochula Milos Slovakia Production Regular Minor strelec 03.09.2017 Nie
7 Chochula Samuel Slovakia Production Junior Minor strelec 03.09.2017 Nie
8 Pavlík Ján Slovakia Revolver Regular Major strelec 04.09.2017 Nie
Registrácia strelcov na Main Match MM 3 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Ivanovič Boris Slovakia Production Regular Minor Strelec 07.04.2017 Áno
2 Kotvan Radovan Slovakia Production Regular Minor strelec 12.07.2017 Áno
3 Šalantay Peter Slovakia Standard Regular Minor strelec 28.08.2017 Áno
4 Harman Dušan Slovakia Standard Regular Minor strelec 01.09.2017 Áno
5 Eliaš Marek Slovakia Standard Regular Minor strelec 03.09.2017 Áno
6 Boroš Jan Slovakia Standard Regular Minor Shooter 04.09.2017 Nie
7 Jakoubek Radoslav Slovakia Standard Regular Minor strelec 04.09.2017 Áno
8 Čabák Vladimír Slovakia Standard Regular Minor strelec 06.09.2017 Áno
Registrácia strelcov na Main Match MM 4 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Kaliarik Ladislav Slovakia Production Regular Minor Strelec 08.04.2017 Nie
2 Gaja Boris Slovakia Standard Regular Minor strelec 17.07.2017 Áno
3 Klinčák Ján Slovakia Standard Regular Minor strelec 28.07.2017 Áno
4 Klabník Tomáš Slovakia Standard Regular Minor strelec 29.07.2017 Nie
5 Pappová Monika Slovakia Standard Lady Minor strelec 31.07.2017 Nie
6 Bocskorás Benjamín Slovakia Production Regular Minor strelec 31.07.2017 Áno
7 Katin Matúš Slovakia Production Regular Minor strelec 20.08.2017 Áno
8 Šoter Miroslav Slovakia Open Regular Major strelec 22.08.2017 Áno
Registrácia strelcov na Main Match MM 5 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Vilinský Tomáš Slovakia Standard Regular Minor strelec 08.09.2017 Nie
2 Standard Regular Major strelec 07.09.2017 Nie
3 Mikula Jozef Slovakia Standard Senior Major Strelec 03.06.2017 Nie
4 Meždej Radovan Slovakia Production Regular Minor strelec 26.07.2017 Áno
5 Cuper Radovan Slovakia Standard Regular Major strelec 08.08.2017 Áno
6 Čemsák Martin Slovakia Production Regular Minor strelec 10.08.2017 Nie
7 Bonk Adrián Slovakia Production Regular Minor Strelec 06.09.2017 Áno
8 Kišš Juraj Slovakia Standard Regular Minor strelec 08.09.2017 Nie
Registrácia strelcov na Main Match MM 6 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Mesároš Michal Slovakia Production Regular Minor strelec 06.04.2017 Áno
2 Reznicek Maros Slovakia Standard Regular Minor strelec 25.08.2017 Áno
3 Hajči Tibor Slovakia Standard Regular Minor strelec 04.09.2017 Áno
4 Hriň František Slovakia Production Regular Minor strelec 04.09.2017 Nie
5 Likavec Matko Slovakia Standard Regular Minor strelec 05.09.2017 Áno
6 Kolcun Emil Slovakia Standard Regular Minor strelec 06.09.2017 Nie
7 Fedorčák Ľubomír Slovakia Production Regular Minor strelec 06.09.2017 Nie
8 Chlebovcova Zuzana Slovakia Production Lady Minor strelec 09.09.2017 Áno
Registrácia strelcov na Main Match Wating Squad Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
Nikto nie je prihlásený
Registrácia strelcov na Main Match (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 14:30
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Meždej Radovan Slovakia Standard Regular Minor strelec 26.07.2017 Áno
2 Šalantay Peter Slovakia Open Regular Minor strelec 28.08.2017 Áno
3 Eliaš Marek Slovakia Open Regular Minor strelec 07.09.2017 Áno
Registrácia strelcov na Main Match (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 14:30
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Bonk Adrián Slovakia Standard Regular Minor Strelec 05.04.2017 Áno
2 Madej Matúš Slovakia Standard Regular Minor Strelec 09.04.2017 Áno
3 Likavec Matko Slovakia Open Regular Minor strelec 05.09.2017 Áno
Stat List: 3. kolo Ligy Šariš-Zemplín-Abov
KrajinaSlovakiaPoland
Spolu6426
DivíziaProductionStandardOpenRevolver
Spolu3533211
KategóriaRegularLadySeniorSuper SeniorJunior
Spolu5872311
SquadSpolu
PM 16
PM 26
PM 36
MM 18
MM 28
MM 38
MM 48
MM 58
MM 68
Wating Squad0
(PCCO) Pistol Caliber Carbine Open3
(PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard3
Prematch Sum18
Main Match Sum54
Summary72
# ID Priezvisko a meno Štát Divízia Kategória Faktor Squad Starting Platba Dätum úhrady
1 1771 Andrejovský Jaroslav SVK Production Regular Minor PM 3 nepotvrdené Nie
2 1539 Babenský Pavol SVK Production Regular Minor MM 1 nepotvrdené Nie
3 1754 Babjak Marek SVK Production Regular Minor PM 1 potvrdené Áno
4 5 Barna Peter SVK Production Regular Minor PM 2 nepotvrdené Nie
5 0 Bereś Krzysztof POL Standard Senior Major MM 2 nepotvrdené Nie
6 0 Bocskorás Benjamín SVK Production Regular Minor MM 4 potvrdené Áno
7 1022 Bonk Adrián SVK Production Regular Minor MM 5 potvrdené Áno
8 1022 Bonk Adrián SVK Standard Regular Minor (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard potvrdené Áno
9 1769 Boris Ivanovič SVK Production Regular Minor MM 3 potvrdené Áno
10 0 Boroš Jan SVK Standard Regular Minor MM 3 nepotvrdené Nie
11 0 Borowy Robert POL Standard Senior Minor MM 1 potvrdené Áno
12 1557 Brezovský Stanislav SVK Production Regular Minor PM 1 potvrdené Áno
13 1425 Bystrík Zachar SVK Production Regular Minor PM 2 potvrdené Áno
14 1508 Čemsák Martin SVK Production Regular Minor MM 5 nepotvrdené Nie
15 0 Chochula Milos SVK Production Regular Minor MM 2 nepotvrdené Nie
16 0 Chochula Samuel SVK Production Junior Minor MM 2 nepotvrdené Nie
17 0 Cuper Radovan SVK Standard Regular Major MM 5 potvrdené Áno
18 1291 Dobranský Gabriel SVK Standard Regular Minor MM 1 nepotvrdené Nie
19 107 Dušan Harman SVK Standard Regular Minor MM 3 potvrdené Áno
20 0 Eliaš Marek SVK Open Regular Minor (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open potvrdené Áno
21 0 Eliaš Marek SVK Standard Regular Minor MM 3 potvrdené Áno
22 0 Emil Kolcun SVK Standard Regular Minor MM 6 nepotvrdené Nie
23 1056 Fecura Vladimír SVK Production Regular Minor PM 2 potvrdené Áno
24 0 Firko Tomáš SVK Production Regular Minor MM 1 nepotvrdené Nie
25 0 Gaja Boris SVK Standard Regular Minor MM 4 potvrdené Áno
26 1372 Glezgo Tomáš SVK Production Regular Minor MM 1 potvrdené Áno
27 1068 Golein Martin SVK Standard Regular Minor PM 3 nepotvrdené Nie
28 0 Gorka Tadeusz POL Production Super Senior Minor MM 2 nepotvrdené Nie
29 0 Hajči Tibor SVK Standard Regular Minor MM 6 potvrdené Áno
30 1492 Hriň František SVK Production Regular Minor MM 6 nepotvrdené Nie
31 1097 Jakoubek Radoslav SVK Standard Regular Minor MM 3 potvrdené Áno
32 1523 Jakubko Alex SVK Production Regular Minor MM 1 potvrdené Áno
33 1711 Jana Dudášová SVK Production Lady Minor PM 1 potvrdené Áno
34 1532 Janette Haviarova SVK Standard Lady Minor PM 2 potvrdené Áno
35 1110 Juraj Kišš SVK Standard Regular Minor MM 5 nepotvrdené Nie
36 0 Jurišta Jozef SVK Standard Senior Minor MM 1 nepotvrdené Nie
37 0 Jurkowski Adam POL Production Regular Minor MM 2 potvrdené Áno
38 0 Jurkowski Marcin POL Production Regular Minor MM 2 potvrdené Áno
39 0 Kaliarik Ladislav SVK Production Regular Minor MM 4 nepotvrdené Nie
40 0 Katin Matúš SVK Production Regular Minor MM 4 potvrdené Áno
41 0 Klabník Tomáš SVK Standard Regular Minor MM 4 nepotvrdené Nie
42 42 Klinčák Ján SVK Standard Regular Minor MM 4 potvrdené Áno
43 1772 Kotvan Radovan SVK Production Regular Minor MM 3 potvrdené Áno
44 0 Likavec Matko SVK Standard Regular Minor MM 6 potvrdené Áno
45 0 Likavec Matko SVK Open Regular Minor (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard potvrdené Áno
46 0 Ľubomír Fedorčák SVK Production Regular Minor MM 6 nepotvrdené Nie
47 1750 Madej Matúš SVK Production Regular Minor PM 1 potvrdené Áno
48 1750 Madej Matúš SVK Standard Regular Minor (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard potvrdené Áno
49 0 Maros Reznicek SVK Standard Regular Minor MM 6 potvrdené Áno
50 1493 Meždej Radovan SVK Production Regular Minor MM 5 potvrdené Áno
51 1493 Meždej Radovan SVK Standard Regular Minor (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open potvrdené Áno
52 0 Michal Mesaros SVK Production Regular Minor MM 6 potvrdené Áno
53 1150 Mika Marek SVK Production Regular Minor PM 1 potvrdené Áno
54 0 Mikula Jozef SVK Standard Senior Major MM 5 nepotvrdené Nie
55 Milton de Oliveira Neto Standard Regular Major MM 5 nepotvrdené Nie
56 1762 Mindek Martin SVK Production Regular Minor PM 1 nepotvrdené Nie
57 1762 Mindek Martin SVK Standard Regular Minor PM 3 nepotvrdené Nie
58 0 Pappová Monika SVK Standard Lady Minor MM 4 nepotvrdené Nie
59 0 Pavlík Ján SVK Revolver Regular Major MM 2 nepotvrdené Nie
60 46 Šalantay Peter SVK Standard Regular Minor MM 3 potvrdené Áno
61 46 Šalantay Peter SVK Open Regular Minor (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open potvrdené Áno
62 0 Šoter Miroslav SVK Open Regular Major MM 4 potvrdené Áno
63 0 Stach Branislav SVK Standard Regular Minor MM 1 nepotvrdené Nie
64 1635 Stanko Ľubomír SVK Standard Regular Minor PM 3 potvrdené Áno
65 1636 Stanková Anna SVK Production Lady Minor PM 3 potvrdené Áno
66 0 Tabaszewska Agnieszka POL Standard Lady Minor MM 2 nepotvrdené Nie
67 1746 Tišťan Martin SVK Production Regular Minor PM 3 nepotvrdené Nie
68 0 Tomáš Vilinský SVK Standard Regular Minor MM 5 nepotvrdené Nie
69 1474 Tóth Andrej SVK Open Regular Major PM 2 potvrdené Áno
70 1475 Tóthova Silvia SVK Standard Lady Minor PM 2 potvrdené Áno
71 0 Vladimír Čabák SVK Standard Regular Minor MM 3 potvrdené Áno
72 0 Zuzana Chlebovcova SVK Production Lady Minor MM 6 potvrdené Áno
Finálne výsledky Stage (súbor): PDF
Celkové finálne výsledky (súbor): PDF

SADSSADS
Urxova 4
080 05 Prešov
© Copyright | SADS.

Manažment SADS

ONLINE

Práve tu je 439 návštevníkov a žiadni členovia on-line