6. kolo Ligy Šariš Zemplín

Country Slovakia facebook share
Shooting Range Location on the map was not specified Date 15.09.2019 Organizer Phone 0948007992 Kombat Klub Kondor
General Information

!!!!!     AKTUALIZÁCIA (dňa 9.9.2019)     !!!!!

 V prípade, že máte problém so zaregistrovaním sa v SORS (niektorí strelci nám tento problém nahlásili) zavolajte na číslo 0948 007 992 a zaregistrujte sa na súťaž telefonicky, kde je potrebné nahlásiť meno, priezvisko, divíziu a kategóriu, prípadne squad do ktorého by ste sa chceli zaregistrovať (táto požiadavka bude splnená podľa aktuálnych možností). Registrácia v SORS už potom nie je potrebná. Z takejto telefonickej „registrácie“ vyplývajú rovnaké výhody a záväzky, ako z registrácie v SORS.

Namiesto Vášho mena bude v sklade uvedené „Rezervované organizátorom“.

 

 


Spojené informácie pre
6. kolo Regionálnej ligy Šariš Zemplín (krátka zbraň) a
6. kolo Regionálnej ligy Šariš Zemplín PCC
 
 
Pretek Level 1 (pre všetkých strelcov, aj nečlenov SADS)

 
Na preteku bude možný tzv. dvojitý štart.

1.      Za dvojitý štart na sa považuje, ak strelec strieľa na preteku „krátku zbraň“ (6. kolo Regionálnej ligy Šariš Zemplín ) a aj na preteku „PCC“ (6. kolo Regionálnej ligy Šariš Zemplín PCC).

V tomto prípade je strelec hodnotený v preteku „krátka zbraň“ aj v preteku „PCC“. Podmienkou je, aby ako prvý pretek strelec strieľal „krátku zbraň“ (povinná registrácia na oboch pretekoch).
 
2.      Za dvojitý štart na preteku sa považuje aj, ak strelec strieľa rovnakú zbraň 2x.

V tomto prípade sa strelcovi do hodnotenia počíta len „prvý štart“ (povinná registrácia do preteku „krátka zbraň“). „Druhý štart“ (povinná registrácia do preteku „PCC“) je rozhodcom riadne vyhodnotený – strelcove hodnotenie je zapísané na scorsheet, ktorý strelec po vyhodnotení dostane (do preteku sa nezapočítava - „tréning“).

Podmienkou umožnenia dvojitého štartu je zaplatenie druhého štartovného pri registrácii (bez výnimky). 

V obmedzenom množstve (do 8 strelcov) je možné pretek strieľať aj dňa 14.9.2019 (pre tých, komu nevyhovuje konanie preteku dňa 15.9.2019) a to počas konania Prematch. V takom prípade je potrebné sa zaregistrovať do Prematch na tento deň. Celkové vyhodnotenie preteku bude dňa 15.9.2019.

Upozornenie:
Neregistrovaných strelcov pustíme do preteku len pokiaľ bude voľné miesto v squade. Z uvedeného dôvodu vám odporúčame registrovať sa na účasť v preteku.

 
Štartovné:

15 € - strelci zaregistrovaní v SORS. Ženy, juniori a ZŤP štartovné nehradia.
20 € - strelci nezaregistrovaní v SORS (registrácia na mieste preteku)

+ 10 € - v prípade dvojitého štartu (strelci zaregistrovaní v SORS vrátane ženy a juniori)
+ 15 € - v prípade dvojitého štartu (strelci nezaregistrovaní v SORS)

Úhrada štartovného:
Štartovné sa hradí na mieste konania preteku.

 
Divízie a kategórie:

Krátka zbraň: Divízie - Open, Production, Standard. Kategórie: - Regular, Lady, Senior.
PCC: Divízia - PCC. Kategórie: - Regular.

Pre uznanie divízie a kategórie na preteku je potrebných minimálne 5 registrovaných pretekárov.


Oficiálna pozvánka na pretek pre registrovaného strelca
, ktorá oprávňuje zahraničných pretekárov na prenos zbrane na územie Slovenskej republiky, sa nachádza v prílohe.

 
Časový harmonogram:

 

Prematch „krátka zbraň“

14.9.2019

Mainmatch „krátka zbraň“

15.9.2019

Prematch „PCC“

15.9.2019

Mainmatch „PCC“

15.9.2019

Potvrdenie účasti a registrácia (na mieste preteku)

13.45

08.15 – 08.45

08.15 – 08.45

12.30 – 12.45

Otvorenie preteku

 

08.50

08.50

12.50

Začiatok preteku (prvá rana)

14.00

09.00

09.00

13.00

Ukončenie preteku

16.30

13.00

13.00

15.00

Vyhlásenie výsledkov

 

14.00

 

16.00


Pre dodržanie plánovaného harmonogramu je nevyhnuté, aby registrácia strelcov bola ukončená do 8.45 hod. - krátka zbraň a do 12.45 hod. – PCC.


Po vyhlásení výsledkov 6. kolo Regionálnej ligy Šariš Zemplín (krátka zbraň) budú vyhlásené aj celkové výsledky Regionálnej ligy Šariš Zemplín 2019 - jednotlivci a družstvá.

(Do celkových výsledkov Regionálnej ligy Šariš Zemplín 2019 sa získané body z posledného kola ligy - 6. kola Regionálnej ligy Šariš Zemplín 2019, násobia dvomi.)

Pred vyhlásením celkových výsledkov Regionálnej ligy Šariš Zemplín 2019 bude žrebovaná tombola do ktorej ceny venovali Double  Alpha  Combat  Club  Michalovce a Strelecký klub Combat Condor Prešov.


 
Tešíme sa na Vašu účasť
Pre Match date : 14.09.2019
Pre Match Time First Shot : 14:00
Main Match : 15.09.2019
Main Match Time First Shot : 09:00
Day registration options at the beginning of Match : 16.08.2019
Deadline : 13.09.2019
Main Match Time Awarding Ceremony. : 14:00
Arbitration fee : 100 EUR
Range Master Stanko Ľubomír
Match Director Pohlod Ján
Match Attachment 510690410invitation.pdf
Pre Match (PM)
PM 1 Date: Saturday 14th September 2019 Capacity: 8 Logged: 4
PM 2 Date: Saturday 14th September 2019 Capacity: 8 Logged: 0
Capacity of PM
16
Free slots to PM
12
Main Match (MM)
MM 1 Date: Sunday 15th September 2019 Capacity: 8 Logged: 7 + 1 reserved
MM 2 Date: Sunday 15th September 2019 Capacity: 8 Logged: 5
MM 3 Date: Sunday 15th September 2019 Capacity: 8 Logged: 7
MM 4 Date: Sunday 15th September 2019 Capacity: 8 Logged: 7 + 1 reserved
MM 5 Date: Sunday 15th September 2019 Capacity: 8 Logged: 5 + 3 reserved
MM 6 Date: Sunday 15th September 2019 Capacity: 8 Logged: 8
MM 7 Date: Sunday 15th September 2019 Capacity: 8 Logged: 1 + 3 reserved
Capacity of MM
56
Free slots to MM
16

Division : Standard | Open | Production |
Level : 1 |
Fiream type : Pistol |
Factor : Major | Minor |
Match Rounds : 132
Category Shooters : Senior Lady Regular
Stage
Name Stage:
stage č. 1
Stage design:
Katarína Fecurová
Type: Medium course of fire
Targets: 8 x IPSC Targets 2 x IPSC Poppers Some No-shoots
Maximum rounds to be scored: 18
Max Stage Points: 90
Start Position: Toes touching mark
The gun ready condition: Loaded and holstered
Time Starts: At audible signal
Procedure: After the start engage targets from within designated area, IPSC Popper 1 activates moving target T1, IPSC Popper 2 activates moving target T2, all targets stays visible at the end of the moment
Name Stage:
Stage č. 4
Stage design:
Katarína Fecurová
Type: Medium course of fire
Targets: 8 x IPSC Targets 2 x IPSC Mini Popper 3 x Metal Plates Some No-shoots
Maximum rounds to be scored: 21
Max Stage Points: 105
Start Position: Anywhere inside designated area
The gun ready condition: Loaded and holstered
Time Starts: At audible signal
Procedure: After the start engage targets from within designated area
Name Stage:
Stage č. 5
Stage design:
Katarína Fecurová
Type: Short course of fire
Targets: 5 x IPSC Targets 1 x IPSC Popper 1 x IPSC Mini Popper
Maximum rounds to be scored: 12
Max Stage Points: 60
Start Position: Toes touching mark
The gun ready condition: Loaded and holstered
Time Starts: At audible signal
Procedure: After the start engage targets from within designated area, IPSC Poppers 1 activates moving target T1, all targets stays visible at the end of the moment
Name Stage:
Stage č. 6
Stage design:
Katarína Fecurová
Type: Long course of fire
Targets: 16 x IPSC Targets Some No-shoots
Maximum rounds to be scored: 32
Max Stage Points: 160
Start Position: Anywhere inside designated area
The gun ready condition: Loaded and holstered
Time Starts: At audible signal
Procedure: After the start engage targets from within designated area, scoring – delegation your colleague
Name Stage:
Stage č. 7
Stage design:
Katarína Fecurová
Type: Short course of fire
Targets: 4 x IPSC Targets 1 x IPSC Mini Popper 2 x Metal Plates
Maximum rounds to be scored: 11
Max Stage Points: 55
Start Position: Anywhere inside designated area
The gun ready condition: Gun on the table, chamber is empty, all magazine are on the next table
Time Starts: At audible signal
Procedure: After the start engage targets from within designated area
Name Stage:
Stage č. 2
Stage design:
Katarína Fecurová
Type: Short course of fire
Targets: 5 x IPSC Targets 2 x IPSC Mini Poppers Some No-shoots
Maximum rounds to be scored: 12
Max Stage Points: 60
Start Position: Anywhere inside designated area
The gun ready condition: Loaded and holstered
Time Starts: At audible signal
Procedure: After the start engage targets from within designated area
Name Stage:
Stage č. 3
Stage design:
Katarína Fecurová
Type: Long course of fire
Targets: 13 x IPSC Targets Some No-shoots
Maximum rounds to be scored: 26
Max Stage Points: 130
Start Position: Foot touching mark
The gun ready condition: Loaded and holstered
Time Starts: At audible signal
Procedure: After the start engage targets from within designated area, scoring – delegation your colleague
Registered shooters in squads
Main Match registration shooter MM 1 First shoot: Sunday 15th September 2019 Time: 09:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Reserved by the organizer
2 Meždej Radovan Slovakia Production Regular Minor 22.08.2019 No
3 Belko Jozef Slovakia Standard Senior Minor 26.08.2019 No
4 Pančík Ľubomír Slovakia Standard Senior Minor 26.08.2019 No
5 Ťažký Miroslav Slovakia Standard Senior Minor 26.08.2019 No
6 Bocskorás Benjamín Slovakia Open Regular Minor 27.08.2019 No
7 Eliaš Marek Slovakia Open Regular Minor 06.09.2019 No
8 Žabka Martin Slovakia Standard Regular Minor 09.09.2019 No
Main Match registration shooter MM 2 First shoot: Sunday 15th September 2019 Time: 09:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Zachar Bystrík Slovakia Production Regular Minor 24.08.2019 No
2 Gaja Boris Slovakia Standard Regular Minor 25.08.2019 No
3 Gallik Emil Slovakia Standard Senior Minor 25.08.2019 No
4 Joščak Dominik Slovakia Standard Regular Minor 12.09.2019 No
5 Vilinský Tomáš Slovakia Production Regular Minor 13.09.2019 No
Main Match registration shooter MM 3 First shoot: Sunday 15th September 2019 Time: 09:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Tabaszewska Agnieszka Poland Standard Lady Minor 26.08.2019 No
2 Jurkowski Marcin Poland Production Regular Minor 26.08.2019 No
3 Gonciarz Michał Poland Production Regular Minor 26.08.2019 No
4 Jurkowski Adam Poland Production Regular Minor 26.08.2019 No
5 Borowy Robert Poland Standard Senior Minor strelec 31.08.2019 No
6
7 Dobranský Gabriel Slovakia Standard Regular Minor 10.09.2019 No
Main Match registration shooter MM 4 First shoot: Sunday 15th September 2019 Time: 09:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Reserved by the organizer
2 Hamadej Vladimír Slovakia Standard Regular Minor 01.09.2019 No
3 Tvrdý Viliam Slovakia Standard Senior Minor Strelec 03.09.2019 No
4 Ščensný Štefan Slovakia Standard Regular Minor Strelec 03.09.2019 No
5 Chovanec Vladimir Slovakia Standard Regular Minor 03.09.2019 No
6 Gebrjan Roman Slovakia Standard Regular Minor 04.09.2019 No
7 Standard Regular Minor 05.09.2019 No
8 Babják Ondrej Slovakia Standard Regular Minor 07.09.2019 No
Main Match registration shooter MM 5 First shoot: Sunday 15th September 2019 Time: 09:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Reserved by the organizer
2 Reserved by the organizer
3 Reserved by the organizer
4 Svitičová Ivana Slovakia Standard Lady Minor 28.08.2019 No
5 Mika Marek Slovakia Production Regular Minor 31.08.2019 No
6 Hajči Tibor Slovakia Production Regular Minor 06.09.2019 No
7 Múdry Ivan Slovakia Standard Regular Minor strelec 09.09.2019 No
8 Soročina Marek Slovakia Standard Regular Major 12.09.2019 No
Main Match registration shooter MM 6 First shoot: Sunday 15th September 2019 Time: 09:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Labaj Marian Slovakia Standard Regular Minor 26.08.2019 No
2 Spratek Dušan Slovakia Standard Senior Minor 27.08.2019 No
3 Tóth Andrej Slovakia Open Regular Major 28.08.2019 No
4 Tóthova Silvia Slovakia Open Lady Major 28.08.2019 No
5 Tóth Andrej Slovakia Open Regular Major 28.08.2019 No
6 Bonk Adrián Slovakia Standard Regular Minor strelec 06.09.2019 No
7 Jakoubek Radoslav Slovakia Production Regular Minor 13.09.2019 No
8 Ivanovič Boris Slovakia Production Regular Minor 14.09.2019 No
Pre-Match registration shooter PM 1 First shoot: Saturday 14th September 2019 Time: 14:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Reserved by the organizer
2 Reserved by the organizer
3 Stanko Ľubomír Slovakia Standard Regular Minor strelec 16.08.2019 No
4 Stanková Anna Slovakia Production Lady Minor 19.08.2019 No
5 Glezgo Tomáš Slovakia Production Regular Minor 28.08.2019 No
6 Stach Branislav Slovakia Standard Regular Minor 04.09.2019 No
Pre-Match registration shooter PM 2 First shoot: Saturday 14th September 2019 Time: 14:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Reserved by the organizer
2 Reserved by the organizer
Main Match registration shooter MM 7 First shoot: Sunday 15th September 2019 Time: 09:00
Order Name Region Division Category Factor Status Date of registration Payment
1 Reserved by the organizer
2 Reserved by the organizer
3 Reserved by the organizer
4 Majerčík Tomáš Slovakia Standard Regular Minor 08.09.2019 No
Stat List: 6. kolo Ligy Šariš Zemplín
RegionSlovakiaPoland
Count3752
DivisionProductionStandardOpen
Count122651
CategoryRegularSeniorLadySuper Senior
Count307421
SquadCount
MM 17
MM 25
MM 37
MM 47
MM 55
MM 68
PM 14
PM 20
MM 71
Premach Sum4
Main Match Sum40
Summary44
# ID shooter Last name and First name State Division Category Factor Squad Starting Payment Date payment
1 1022 Adrián Bonk SVK Standard Regular Minor MM 6 no confirmed No
2 0 Babják Ondrej SVK Standard Regular Minor MM 4 no confirmed No
3 0 Belko Jozef SVK Standard Senior Minor MM 1 no confirmed No
4 0 Bereś Krzysztof POL Open Senior Major MM 3 no confirmed No
5 0 Bocskorás Benjamín SVK Open Regular Minor MM 1 no confirmed No
6 1769 Boris Ivanovič SVK Production Regular Minor MM 6 no confirmed No
7 0 Borowy Robert POL Standard Senior Minor MM 3 no confirmed No
8 0 Branislav Stach SVK Standard Regular Minor PM 1 no confirmed No
9 0 Chovanec Vladimir SVK Standard Regular Minor MM 4 no confirmed No
10 1291 Dobranský Gabriel SVK Standard Regular Minor MM 3 no confirmed No
11 0 Dominik Joščak SVK Standard Regular Minor MM 2 no confirmed No
12 0 Eliaš Marek SVK Open Regular Minor MM 1 no confirmed No
13 Fedoreňko Jakub Standard Regular Minor MM 4 no confirmed No
14 0 Gaja Boris SVK Standard Regular Minor MM 2 no confirmed No
15 0 Gallik Emil SVK Standard Senior Minor MM 2 no confirmed No
16 1372 Glezgo Tomáš SVK Production Regular Minor PM 1 no confirmed No
17 0 Gonciarz Michał POL Production Regular Minor MM 3 no confirmed No
18 0 Hajči Tibor SVK Production Regular Minor MM 5 no confirmed No
19 0 Hamadej Vladimír SVK Standard Regular Minor MM 4 no confirmed No
20 0 Jurkowski Adam POL Production Regular Minor MM 3 no confirmed No
21 0 Jurkowski Marcin POL Production Regular Minor MM 3 no confirmed No
22 0 Labaj Marian SVK Standard Regular Minor MM 6 no confirmed No
23 0 Majerčík Tomáš SVK Standard Regular Minor MM 7 no confirmed No
24 1150 Marek Mika SVK Production Regular Minor MM 5 no confirmed No
25 1309 Marek Soročina SVK Standard Regular Major MM 5 no confirmed No
26 0 Múdry Ivan SVK Standard Regular Minor MM 5 no confirmed No
27 0 Pančík Ľubomír SVK Standard Senior Minor MM 1 no confirmed No
28 1097 Radoslav Jakoubek SVK Production Regular Minor MM 6 no confirmed No
29 1493 Radovan Meždej SVK Production Regular Minor MM 1 no confirmed No
30 0 Roman Gebrjan SVK Standard Regular Minor MM 4 no confirmed No
31 0 Ščensný Štefan SVK Standard Regular Minor MM 4 no confirmed No
32 0 Spratek Dušan SVK Standard Senior Minor MM 6 no confirmed No
33 1635 Stanko Ľubomír SVK Standard Regular Minor PM 1 no confirmed No
34 1636 Stanková Anna SVK Production Lady Minor PM 1 no confirmed No
35 0 Svitičová Ivana SVK Standard Lady Minor MM 5 no confirmed No
36 0 Tabaszewska Agnieszka POL Standard Lady Minor MM 3 no confirmed No
37 0 Ťažký Miroslav SVK Standard Senior Minor MM 1 no confirmed No
38 0 Tomáš Vilinský SVK Production Regular Minor MM 2 no confirmed No
39 1474 Tóth Andrej SVK Open Regular Major MM 6 no confirmed No
40 1559 Tóth Andrej SVK Open Regular Major MM 6 no confirmed No
41 1475 Tóthova Silvia SVK Open Lady Major MM 6 no confirmed No
42 0 Tvrdý Viliam SVK Standard Senior Minor MM 4 no confirmed No
43 0 Žabka Martin SVK Standard Regular Minor MM 1 no confirmed No
44 1425 Zachar Bystrík SVK Production Regular Minor MM 2 no confirmed No
Final Result Stage: PDF
Final Result Overal: PDF

Not created any information for this section


SADSSADS
Urxova 4
080 05 Prešov
© Copyright | SADS.

Manažment SADS

ONLINE

We have 152 guests and one member online

  • holdysoftware