4. kolo Ligy Šariš-Zemplín-Abov

Krajina Slovakia
Strelnica Kondor Dátum 08.10.2017 Organizátor Telefónne číslo 0915921508 Kombat Klub Kondor
Základné informácie

Dátum konania :  08. 10. 2017 ( nedeľa ) Prešov

Miesto konania : Strelnica Kondor

Hlavný rozhodca : Ľubomír STANKO

Usporiadateľ :  Klub reprezentantov klubov

Riaditeľ súťaže : Martin ČEMSÁKLevel: I 
Počet parkúrov: 5 
Min. počet rán: 100

Štartovné:    15 € - zaregistrovaný ( juniori, ženy, ZŤP – zdarma )
                     Speedticket - 15 € k štartovnému

Pravidlá: podľa pravidiel IPSC

Divízia: Standard, Production, Open, (min. 5 strelcov)

Upozornenie: Bezpečnosť podľa pravidiel IPSC. Zvláštny dôraz bude kladenýna chrániče zraku a sluchu - sú povinné, a na manipuláciu so zbraňou a strelivom.

Ceny: pretekári na prvom až treťom mieste získajú medailu

Protesty: Písomne s vkladom 20 € do rúk hlavného rozhodcu, v prípade uznania sa vklad vráti.

Časový rozpis: Prezentácia: 8:00 – 8:45 hod Otvorenie pretekov : 09:00 hod

Občerstvenie: vlastné

Informácie: Martin ČEMSÁK, 0915 921 508

Upozornenie :
Pri nepriaznivom počasí , alebo iných nepredvídaných udalostiach si usporiadateľ vyhradzuje právo na úpravu, alebo zmenu propozícií a streleckých situácií.


Tešíme sa na Vašu účasť

Dátum konania Pre Match : 08.10.2017
Dátum konania Main Match : 08.10.2017
Čas registrácie strelcov na Main Match : 08:00
Deň začiatku možnosti registrácie na pretek : 01.08.2017
Čas od ktorého je možné započať registráciu na pretek : 09:00
Dátum ukončenia registrácie strelcov na Main Match : 07.10.2017
Čas zahájenia Main Match : 09:00
Arbitrážny poplatok : 20 EUR
RM (Hlavný rozhodca) Ľubomír Stanko
MD (Riaditeľ preteku) Martin ČEMSÁK
SO (Štatista) Silvia Barnová
Pre Match (PM)
Kapacita na PM
0
Voľné miesta na PM
0
Main Match (MM)
MM 1 Dátum: nedeľa 8. október 2017 Kapacita: 12 Prihlásených: 4 Registrácia na Main Match do squadu
MM 2 Dátum: nedeľa 8. október 2017 Kapacita: 12 Prihlásených: 2 Registrácia na Main Match do squadu
MM 3 Dátum: nedeľa 8. október 2017 Kapacita: 12 Prihlásených: 8 Registrácia na Main Match do squadu
MM 4 Dátum: nedeľa 8. október 2017 Kapacita: 12 Prihlásených: 2 Registrácia na Main Match do squadu
MM 5 Dátum: nedeľa 8. október 2017 Kapacita: 12 Prihlásených: 2 Registrácia na Main Match do squadu
Kapacita na MM
60
Voľné miesta na MM
42

Divízia : Standard | Open | Production |
Level : 1 |
Typ strelnej zbrane : Krátka zbraň |
Faktor : Major | Minor |
Počet rán : 100
Strelecká kategória : Senior Junior Lady Super Senior Regular
Stage
Názov Stage:
CCC SZA S 1 - 4.kolo
Autor Stage:
Katarína Fecurová
Typ streleckej situácie: Krátka strelecká situácia
Terče: 3x IPSC Terč, 2x Mini Poper, 1x Plate, 1x NS
Počet hodnotených rán: 9
Maximálny počet bodov: 45
Štartová pozícia: V boxe.
Stav pripravenosti zbrane: Nabitá a zaistená v púzdre.
Štartovný signál: Zvukový signál.
Procedúra: Po štartovnom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z boxu. P1 spúšťa T1 a P2 spúšťa T2. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu
MS WORD stage na stiahnutie
Názov Stage:
CCC SZA S 2 - 4.kolo
Autor Stage:
Katarína Fecurová
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 8x IPSC terč, 2x mini Poper, 4x plate
Počet hodnotených rán: 22
Maximálny počet bodov: 110
Štartová pozícia: Strelec stojí kdekoľvek vo vymedzenom priestore. Postoj relax.
Stav pripravenosti zbrane: Nabitá a zaistená v púzdre.
Štartovný signál: Zvukový signál.
Procedúra: Po štartovnom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu
MS WORD stage na stiahnutie
Názov Stage:
CCC SZA S 3 - 4.kolo
Autor Stage:
Katarína Fecurová
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 7x IPSC terč, 2x mini Poper, 2x NS
Počet hodnotených rán: 16
Maximálny počet bodov: 80
Štartová pozícia: Strelec stojí kdekoľvek vo vymedzenom priestore. Postoj relax.
Stav pripravenosti zbrane: Nabitá a zaistená v púzdre.
Štartovný signál: Zvukový signál.
Procedúra: Po štartovnom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu
MS WORD stage na stiahnutie
Názov Stage:
CCC SZA S 4 - 4.kolo
Autor Stage:
Katarína Fecurová
Typ streleckej situácie: Dlhá strelecká situácia
Terče: 8x IPSC terč, 4x mini Poper, 5x plate, 2x NS
Počet hodnotených rán: 25
Maximálny počet bodov: 125
Štartová pozícia: Strelec stojí kdekoľvek vo vymedzenom priestore. Postoj relax.
Stav pripravenosti zbrane: Nabitá a zaistená v púzdre.
Štartovný signál: Zvukový signál.
Procedúra: Po štartovnom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu
MS WORD stage na stiahnutie
Názov Stage:
CCC SZA S 5 - 4.kolo
Autor Stage:
Katarína Fecurová
Typ streleckej situácie: Dlhá strelecká situácia
Terče: 13x IPSC terč, 2x plate, 1x NS
Počet hodnotených rán: 28
Maximálny počet bodov: 140
Štartová pozícia: Strelec stojí kdekoľvek vo vymedzenom priestore. Postoj relax.
Stav pripravenosti zbrane: Nabitá a zaistená v púzdre.
Štartovný signál: Zvukový signál.
Procedúra: Po štartovnom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu
MS WORD stage na stiahnutie
Prihlásenie strelcov do squadov
Registrácia strelcov na Main Match MM 1 Prvý výstrel: nedeľa 8. október 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Stanková Anna Slovakia Production Lady Minor RO 18.09.2017 Nie
2 Stanko Ľubomír Slovakia Standard Regular Minor RO 18.09.2017 Nie
3 Fecura Vladimír Slovakia Production Regular Minor 0 16.09.2017 Nie
4 Čemsák Martin Slovakia Production Regular Minor 17.09.2017 Nie
Registrácia strelcov na Main Match MM 2 Prvý výstrel: nedeľa 8. október 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Oravec Miroslav Slovakia Standard Regular Minor 17.09.2017 Nie
2 Šalantay Peter Slovakia Standard Regular Minor strelec 18.09.2017 Nie
Registrácia strelcov na Main Match MM 3 Prvý výstrel: nedeľa 8. október 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Brezovský Stanislav Slovakia Production Regular Minor 17.09.2017 Nie
2 Madej Matúš Slovakia Production Regular Minor 17.09.2017 Nie
3 Bereś Krzysztof Poland Standard Senior Minor 19.09.2017 Nie
4 Jurkowski Marcin Poland Production Regular Minor as shooter 18.09.2017 Nie
5 Tabaszewska Agnieszka Poland Standard Lady Minor 20.09.2017 Nie
6 Ivanovič Boris Slovakia Production Regular Minor 0 17.09.2017 Nie
7 Jurkowski Adam Poland Standard Regular Minor 18.09.2017 Nie
8 Bugajski Łukasz Poland Standard Regular Minor 18.09.2017 Nie
Registrácia strelcov na Main Match MM 4 Prvý výstrel: nedeľa 8. október 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Klinčák Ján Slovakia Standard Regular Minor 18.09.2017 Nie
2 Gaja Boris Slovakia Standard Regular Minor strelec 17.09.2017 Nie
Registrácia strelcov na Main Match MM 5 Prvý výstrel: nedeľa 8. október 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Jurišta Jozef Slovakia Standard Senior Minor 17.09.2017 Nie
2 Hostovicak Michal Slovakia Standard Regular Minor 19.09.2017 Nie
Stat List: 4. kolo Ligy Šariš-Zemplín-Abov
KrajinaSlovakiaPoland
Spolu135
DivíziaProductionStandard
Spolu711
KategóriaRegularLadySenior
Spolu1422
SquadSpolu
MM 14
MM 22
MM 38
MM 42
MM 52
Prematch Sum0
Main Match Sum18
Summary18
# ID strelca Priezvisko a meno Štát Divízia Kategória Faktor Squad
1 0 Bereś Krzysztof PL Standard Senior Minor MM 3
2 1769 Boris Ivanovič SK Production Regular Minor MM 3
3 1557 Brezovský Stanislav SK Production Regular Minor MM 3
4 0 Bugajski Łukasz PL Standard Regular Minor MM 3
5 1508 Čemsák Martin SK Production Regular Minor MM 1
6 1056 Fecura Vladimír SK Production Regular Minor MM 1
7 0 Gaja Boris SK Standard Regular Minor MM 4
8 0 Hostovicak Michal SK Standard Regular Minor MM 5
9 0 Jurišta Jozef SK Standard Senior Minor MM 5
10 0 Jurkowski Adam PL Standard Regular Minor MM 3
11 0 Jurkowski Marcin PL Production Regular Minor MM 3
12 42 Klinčák Ján SK Standard Regular Minor MM 4
13 1750 Madej Matúš SK Production Regular Minor MM 3
14 0 Oravec Miroslav SK Standard Regular Minor MM 2
15 46 Šalantay Peter SK Standard Regular Minor MM 2
16 1635 Stanko Ľubomír SK Standard Regular Minor MM 1
17 1636 Stanková Anna SK Production Lady Minor MM 1
18 0 Tabaszewska Agnieszka PL Standard Lady Minor MM 3

V tejto časti neboli organizátorom preteku zadané žiadne informáce.

V tejto časti neboli organizátorom preteku zadané žiadne informáce.


f t g m

SADSSADS
Urxova 4
080 05 Prešov
© Copyright | SADS.

Manažment SADS

ONLINE

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line