3. kolo Ligy Šariš-Zemplín-Abov

Krajina Slovakia
3. kolo Ligy Šariš-Zemplín-Abov
Strelnica Humenné - Lackovce Dátum 10.09.2017 Organizátor Telefónne číslo slovak: +421915990551, english: +421905921228 Športový Combat club JPS Snina - Humenné
Informácie o platbe

Entry Fee: 15 €, Lady: 0 €, Junior: 0 € - registration in SORS, or 20 € (on the spot)

IBAN: SK0211000000002624066584 SWIFT: TATRSKBX

Account owner: SCC JPS Snina - Humenne, Kukorelliho 1499 / 24, 066 01 Humenné, Slovensko

Address payments on account: Tatra banka, a.s, Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovak Republic

In the field "Payment Details" fill in your name


Štartovné: 15 €, Lady: 0 €, Junior: 0 € - registrácia v SORS, alebo 20 € (na mieste)

IBAN: SK0211000000002624066584 SWIFT: TATRSKBX
Vlastník účtu: SCC JPS Snina - Humenne, Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné, Slovensko
Platba na účet: Tatra banka, a.s, Hodžovo námestie 3, P.O. BOX 42, 850 05 Bratislava 55, Slovenská republika

V poli "Informácie o platbe" vyplňte svoje meno  Základné informácie

Prematch 10.09.2017 o 7:15 hod. v deň preteku iba pre organizačný team  -  Mainmatch 10.09.2017  

Po skončení hlavného preteku bude možné streliť všetky stage aj v divizii PCC : (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open a (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard. Záujemcovia sa registrujte do squadov PCCO a PCCS.

Dátum konania Pre Match : 10.09.2017
Čas registrácie strelcov na Pre Match : 07:00
Čas zahájenia Pre Match : 07:15
Dátum konania Main Match : 10.09.2017
Čas registrácie strelcov na Main Match : 08:30
Deň začiatku možnosti registrácie na pretek : 03.04.2017
Čas od ktorého je možné započať registráciu na pretek : 16:00
Dátum ukončenia registrácie strelcov na Main Match : 10.09.2017
Čas zahájenia Main Match : 09:00
Vyhlásenie výsledkov : 15:00
Arbitrážny poplatok : 100 EUR
RM (Hlavný rozhodca) Zachar Bystrík
Ing. Zachar Bystrík
MD (Riaditeľ preteku) Adrián Bonk
Manažér preteku Jana Dudášová
SO (Štatista) Adrián Bonk
CRO (Rozhodca pre časť preteku) Ing. Janette Haviarová
QM (Technická podpora) Madej Matúš
Matúš Madej
Lekárska pomoc Valéria Paukejová
Pre Match (PM)
PM 1 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 7 Prihlásených: 6
PM 2 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 7 Prihlásených: 6
PM 3 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 7 Prihlásených: 6
Kapacita na PM
21
Voľné miesta na PM
3
Main Match (MM)
MM 1 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 9
MM 2 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 8
MM 3 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 8
MM 4 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 8
MM 5 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 8
MM 6 Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 8
(PCCO) Pistol Caliber Carbine Open Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 3
(PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard Dátum: nedeľa 10. september 2017 Kapacita: 10 Prihlásených: 3
Kapacita na MM
80
Voľné miesta na MM
25

Divízia : Standard | Open | Classic | Revolver | Production |
Level : 1 |
Typ strelnej zbrane : Krátka zbraň |
Faktor : Major | Minor |
Počet rán : 119
Strelecká kategória : Senior Junior Lady Super Senior Regular
Stage
Názov Stage:
SZA S 1 - 3.kolo
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 10 x IPSC terč --- 4 x IPSC mini popper --- NS....
Počet hodnotených rán: 24
Maximálny počet bodov: 120
Štartová pozícia: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Štartovný signál: zvukový signál
Procedúra: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Poznámky: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov. MS WORD stage na stiahnutie
Názov Stage:
SZA S 2 - 3.kolo
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 10 x IPSC terč --- 2 x IPSC mini popper 1 plate --- NS....
Počet hodnotených rán: 23
Maximálny počet bodov: 115
Štartová pozícia: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Štartovný signál: zvukový signál
Procedúra: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Poznámky: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov. MS WORD stage na stiahnutie
Názov Stage:
SZA S 3 - 3.kolo
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 9 x IPSC terč --- 3 x IPSC mini popper --- 1 x plate --- NS....
Počet hodnotených rán: 22
Maximálny počet bodov: 110
Štartová pozícia: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Štartovný signál: zvukový signál
Procedúra: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Poznámky: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov. MS WORD stage na stiahnutie
Názov Stage:
SZA S 4 - 3.kolo
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 6 x IPSC terč --- 6 x plate --- NS....
Počet hodnotených rán: 18
Maximálny počet bodov: 90
Štartová pozícia: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Štartovný signál: zvukový signál
Procedúra: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Poznámky: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov. MS WORD stage na stiahnutie
Názov Stage:
SZA S 5 - 3.kolo
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Stredná strelecká situácia
Terče: 9 x IPSC terč --- 1 x IPSC mini popper --- 1 x plate --- NS....
Počet hodnotených rán: 20
Maximálny počet bodov: 100
Štartová pozícia: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Štartovný signál: zvukový signál
Procedúra: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Poznámky: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov. MS WORD stage na stiahnutie
Názov Stage:
SZA S 6 - 3.kolo
Autor Stage:
Adrián Bonk
Typ streleckej situácie: Krátka strelecká situácia
Terče: 4 x IPSC terč --- 4 x plate --- NS...
Počet hodnotených rán: 12
Maximálny počet bodov: 60
Štartová pozícia: strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Stav pripravenosti zbrane: zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
Štartovný signál: zvukový signál
Procedúra: Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Bezpečnostné uhly :90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou
Poznámky: Vyhodnocovať terče budeme priebežne. Strelec si môže určiť delegáta na kontrolu dosiahnutých bodov. MS WORD stage na stiahnutie
Prihlásenie strelcov do squadov
Registrácia strelcov na Pre-Match PM 1 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 07:15
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Babjak Marek Slovakia Production Regular Minor Shooter 15.04.2017 Áno
2 Brezovský Stanislav Slovakia Production Regular Minor Strelec 07.04.2017 Áno
3 Madej Matúš Slovakia Production Regular Minor Strelec 05.04.2017 Áno
4 Dudášová Jana Slovakia Production Lady Minor Strelec 11.04.2017 Áno
5 Mika Marek Slovakia Production Regular Minor Strelec 22.04.2017 Áno
6 Mindek Martin Slovakia Production Regular Minor strelec 22.08.2017 Nie
Registrácia strelcov na Pre-Match PM 2 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 07:15
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Haviarova Janette Slovakia Standard Lady Minor RM 02.07.2017 Áno
2 Zachar Bystrík Slovakia Production Regular Minor 0 09.09.2017 Áno
3 Barna Peter Slovakia Production Regular Minor strelec 25.08.2017 Nie
4 Tóth Andrej Slovakia Open Regular Major Strelec 05.07.2017 Áno
5 Tóthova Silvia Slovakia Standard Lady Minor Strelec 05.07.2017 Áno
6 Fecura Vladimír Slovakia Production Regular Minor RO 11.08.2017 Áno
Registrácia strelcov na Pre-Match PM 3 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 07:15
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Andrejovský Jaroslav Slovakia Production Regular Minor strelec 18.08.2017 Nie
2 Mindek Martin Slovakia Standard Regular Minor strelec 05.09.2017 Nie
3 Stanková Anna Slovakia Production Lady Minor Strelec 09.07.2017 Áno
4 Stanko Ľubomír Slovakia Standard Regular Minor Strelec 09.07.2017 Áno
5 Tišťan Martin Slovakia Production Regular Minor strelec 22.08.2017 Nie
6 Golein Martin Slovakia Standard Regular Minor strelec 22.08.2017 Nie
Registrácia strelcov na Main Match MM 1 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Jurišta Jozef Slovakia Standard Senior Minor Strelec 11.04.2017 Nie
2 Dobranský Gabriel Slovakia Standard Regular Minor Strelec 16.05.2017 Nie
3 Babenský Pavol Slovakia Production Regular Minor strelec 15.08.2017 Nie
4 Glezgo Tomáš Slovakia Production Regular Minor Strelec 07.07.2017 Áno
5 Jakubko Alex Slovakia Production Regular Minor strelec 14.08.2017 Áno
6 Borowy Robert Poland Standard Senior Minor strelec 14.08.2017 Áno
7 Wojdylo Wojciech Poland Standard Regular Minor strelec 14.08.2017 Áno
8 Stach Branislav Slovakia Standard Regular Minor strelec 30.08.2017 Nie
9 Firko Tomáš Slovakia Production Regular Minor 09.09.2017 Nie
Registrácia strelcov na Main Match MM 2 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Bereś Krzysztof Poland Standard Senior Major strelec 13.04.2017 Nie
2 Jurkowski Marcin Poland Production Regular Minor Shooter 26.04.2017 Áno
3 Tabaszewska Agnieszka Poland Standard Lady Minor strelec 13.04.2017 Nie
4 Gorka Tadeusz Poland Production Super Senior Minor strelec 18.04.2017 Nie
5 Jurkowski Adam Poland Production Regular Minor Shooter 26.04.2017 Áno
6 Chochula Milos Slovakia Production Regular Minor strelec 03.09.2017 Nie
7 Pavlík Ján Slovakia Revolver Regular Major strelec 04.09.2017 Nie
8 Chochula Samuel Slovakia Production Junior Minor strelec 03.09.2017 Nie
Registrácia strelcov na Main Match MM 3 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Ivanovič Boris Slovakia Production Regular Minor Strelec 07.04.2017 Áno
2 Jakoubek Radoslav Slovakia Standard Regular Minor strelec 04.09.2017 Áno
3 Harman Dušan Slovakia Standard Regular Minor strelec 01.09.2017 Áno
4 Kotvan Radovan Slovakia Production Regular Minor strelec 12.07.2017 Áno
5 Boroš Jan Slovakia Standard Regular Minor Shooter 04.09.2017 Nie
6 Eliaš Marek Slovakia Standard Regular Minor strelec 03.09.2017 Áno
7 Šalantay Peter Slovakia Standard Regular Minor strelec 28.08.2017 Áno
8 Čabák Vladimír Slovakia Standard Regular Minor strelec 06.09.2017 Áno
Registrácia strelcov na Main Match MM 4 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Kaliarik Ladislav Slovakia Production Regular Minor Strelec 08.04.2017 Nie
2 Katin Matúš Slovakia Production Regular Minor strelec 20.08.2017 Áno
3 Klinčák Ján Slovakia Standard Regular Minor strelec 28.07.2017 Áno
4 Gaja Boris Slovakia Standard Regular Minor strelec 17.07.2017 Áno
5 Klabník Tomáš Slovakia Standard Regular Minor strelec 29.07.2017 Nie
6 Bocskorás Benjamín Slovakia Production Regular Minor strelec 31.07.2017 Áno
7 Pappová Monika Slovakia Standard Lady Minor strelec 31.07.2017 Nie
8 Šoter Miroslav Slovakia Open Regular Major strelec 22.08.2017 Áno
Registrácia strelcov na Main Match MM 5 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Bonk Adrián Slovakia Production Regular Minor Strelec 06.09.2017 Áno
2 Meždej Radovan Slovakia Production Regular Minor strelec 26.07.2017 Áno
3 de Oliveira Neto Milton Slovakia Standard Regular Major strelec 07.09.2017 Nie
4 Cuper Radovan Slovakia Standard Regular Major strelec 08.08.2017 Áno
5 Mikula Jozef Slovakia Standard Senior Major Strelec 03.06.2017 Nie
6 Vilinský Tomáš Slovakia Standard Regular Minor strelec 08.09.2017 Nie
7 Čemsák Martin Slovakia Production Regular Minor strelec 10.08.2017 Nie
8 Kišš Juraj Slovakia Standard Regular Minor strelec 08.09.2017 Nie
Registrácia strelcov na Main Match MM 6 Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Mesároš Michal Slovakia Production Regular Minor strelec 06.04.2017 Áno
2 Fedorčák Ľubomír Slovakia Production Regular Minor strelec 06.09.2017 Nie
3 Reznicek Maros Slovakia Standard Regular Minor strelec 25.08.2017 Áno
4 Hriň František Slovakia Production Regular Minor strelec 04.09.2017 Nie
5 Kolcun Emil Slovakia Standard Regular Minor strelec 06.09.2017 Nie
6 Chlebovcova Zuzana Slovakia Production Lady Minor strelec 09.09.2017 Áno
7 Hajči Tibor Slovakia Standard Regular Minor strelec 04.09.2017 Áno
8 Likavec Matko Slovakia Standard Regular Minor strelec 05.09.2017 Áno
Registrácia strelcov na Main Match Wating Squad Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 09:00
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
Nikto nie je prihlásený
Registrácia strelcov na Main Match (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 14:30
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Meždej Radovan Slovakia Standard Regular Minor strelec 26.07.2017 Áno
2 Eliaš Marek Slovakia Open Regular Minor strelec 07.09.2017 Áno
3 Šalantay Peter Slovakia Open Regular Minor strelec 28.08.2017 Áno
Registrácia strelcov na Main Match (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard Prvý výstrel: nedeľa 10. september 2017 Čas: 14:30
Poradie Meno Krajina Divízia Kategória Faktor Status Dátum registrácie Platba
1 Bonk Adrián Slovakia Standard Regular Minor Strelec 05.04.2017 Áno
2 Madej Matúš Slovakia Standard Regular Minor Strelec 09.04.2017 Áno
3 Likavec Matko Slovakia Open Regular Minor strelec 05.09.2017 Áno
Stat List: 3. kolo Ligy Šariš-Zemplín-Abov
KrajinaSlovakiaPoland
Spolu667
DivíziaProductionStandardOpenRevolver
Spolu353521
KategóriaRegularLadySeniorSuper SeniorJunior
Spolu607411
SquadSpolu
PM 16
PM 26
PM 36
MM 19
MM 28
MM 38
MM 48
MM 58
MM 68
Wating Squad0
(PCCO) Pistol Caliber Carbine Open3
(PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard3
Prematch Sum18
Main Match Sum55
Summary73
# ID strelca Priezvisko a meno Štát Divízia Kategória Faktor Squad
1 1771 Andrejovský Jaroslav SK Production Regular Minor PM 3
2 1539 Babenský Pavol SK Production Regular Minor MM 1
3 1754 Babjak Marek SK Production Regular Minor PM 1
4 5 Barna Peter SK Production Regular Minor PM 2
5 0 Bereś Krzysztof PL Standard Senior Major MM 2
6 0 Bocskorás Benjamín SK Production Regular Minor MM 4
7 1022 Bonk Adrián SK Production Regular Minor MM 5
8 1022 Bonk Adrián SK Standard Regular Minor (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard
9 1769 Boris Ivanovič SK Production Regular Minor MM 3
10 0 Boroš Jan SK Standard Regular Minor MM 3
11 0 Borowy Robert PL Standard Senior Minor MM 1
12 1557 Brezovský Stanislav SK Production Regular Minor PM 1
13 1425 Bystrík Zachar SK Production Regular Minor PM 2
14 1508 Čemsák Martin SK Production Regular Minor MM 5
15 0 Chochula Milos SK Production Regular Minor MM 2
16 0 Chochula Samuel SK Production Junior Minor MM 2
17 0 Cuper Radovan SK Standard Regular Major MM 5
18 1291 Dobranský Gabriel SK Standard Regular Minor MM 1
19 107 Dušan Harman SK Standard Regular Minor MM 3
20 0 Eliaš Marek SK Open Regular Minor (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open
21 0 Eliaš Marek SK Standard Regular Minor MM 3
22 0 Emil Kolcun SK Standard Regular Minor MM 6
23 1056 Fecura Vladimír SK Production Regular Minor PM 2
24 0 Firko Tomáš SK Production Regular Minor MM 1
25 0 Gaja Boris SK Standard Regular Minor MM 4
26 1372 Glezgo Tomáš SK Production Regular Minor MM 1
27 1068 Golein Martin SK Standard Regular Minor PM 3
28 0 Gorka Tadeusz PL Production Super Senior Minor MM 2
29 0 Hajči Tibor SK Standard Regular Minor MM 6
30 1492 Hriň František SK Production Regular Minor MM 6
31 1097 Jakoubek Radoslav SK Standard Regular Minor MM 3
32 1523 Jakubko Alex SK Production Regular Minor MM 1
33 1711 Jana Dudášová SK Production Lady Minor PM 1
34 1532 Janette Haviarova SK Standard Lady Minor PM 2
35 0 Juraj Kišš SK Standard Regular Minor MM 5
36 0 Jurišta Jozef SK Standard Senior Minor MM 1
37 0 Jurkowski Adam PL Production Regular Minor MM 2
38 0 Jurkowski Marcin PL Production Regular Minor MM 2
39 0 Kaliarik Ladislav SK Production Regular Minor MM 4
40 0 Katin Matúš SK Production Regular Minor MM 4
41 0 Klabník Tomáš SK Standard Regular Minor MM 4
42 42 Klinčák Ján SK Standard Regular Minor MM 4
43 1772 Kotvan Radovan SK Production Regular Minor MM 3
44 0 Likavec Matko SK Standard Regular Minor MM 6
45 0 Likavec Matko SK Open Regular Minor (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard
46 0 Ľubomír Fedorčák SK Production Regular Minor MM 6
47 1750 Madej Matúš SK Production Regular Minor PM 1
48 1750 Madej Matúš SK Standard Regular Minor (PCCS) Pistol Caliber Carbine Standard
49 0 Maros Reznicek SK Standard Regular Minor MM 6
50 1493 Meždej Radovan SK Production Regular Minor MM 5
51 1493 Meždej Radovan SK Standard Regular Minor (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open
52 0 Michal Mesaros SK Production Regular Minor MM 6
53 1150 Mika Marek SK Production Regular Minor PM 1
54 0 Mikula Jozef SK Standard Senior Major MM 5
55 0 Milton de Oliveira Neto SK Standard Regular Major MM 5
56 1762 Mindek Martin SK Production Regular Minor PM 1
57 1762 Mindek Martin SK Standard Regular Minor PM 3
58 0 Pappová Monika SK Standard Lady Minor MM 4
59 0 Pavlík Ján SK Revolver Regular Major MM 2
60 46 Šalantay Peter SK Standard Regular Minor MM 3
61 46 Šalantay Peter SK Open Regular Minor (PCCO) Pistol Caliber Carbine Open
62 0 Šoter Miroslav SK Open Regular Major MM 4
63 0 Stach Branislav SK Standard Regular Minor MM 1
64 1635 Stanko Ľubomír SK Standard Regular Minor PM 3
65 1636 Stanková Anna SK Production Lady Minor PM 3
66 0 Tabaszewska Agnieszka PL Standard Lady Minor MM 2
67 1746 Tišťan Martin SK Production Regular Minor PM 3
68 0 Tomáš Vilinský SK Standard Regular Minor MM 5
69 1474 Tóth Andrej SK Open Regular Major PM 2
70 1475 Tóthova Silvia SK Standard Lady Minor PM 2
71 0 Vladimír Čabák SK Standard Regular Minor MM 3
72 0 Wojdylo Wojciech PL Standard Regular Minor MM 1
73 0 Zuzana Chlebovcova SK Production Lady Minor MM 6
Výsledky Stage: PDF
Celkové výsledkyl: PDF

f t g m

SADSSADS
Urxova 4
080 05 Prešov
© Copyright | SADS.

Manažment SADS

ONLINE

Práve tu je 10 návštevníkov a jeden člen on-line

  • Patrik